FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter21/10/2020

Avvisad i en rättidsprövning

Vilka möjligheter finns det att begära ett nytt beslut?

Förutsättningarna är att ett beslut har gått en emot och man överklagar beslutet. Dock inkom överklagan efter tre veckor och avvisades i en rättidsprövning.

Kan man då skicka in en ny ansökan för att få ett nytt myndighetsbeslut, och förutsatt att det blir samma beslut som tidigare så kan man överklaga inom rätt tid?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Rättidsprövning

En enskild kan överklaga ett förvaltningsbeslut eller kommunbeslut om det angår en samt om det har gått en emot. Det allra första som görs när ett överklagande från en enskild kommer in till en kommun eller myndighet, är en rättidsprövning. Det innebär att kommunen bedömer om överklagandet har kommit in inom överklagandetiden. Oftast är överklagandetiden 3 veckor, från det att beslutet publicerades (44 § Förvaltningslagen, FL). Om beslutet inte kommit in inom rätt tid, så ska kommunen avvisa överklagandet. Man brukar säga att beslutet har vunnit laga kraft om det inte kommer in ett överklagande alls eller om det inte har kommit in inom rätt angiven tid.

Det finns dock möjligheter att gå vidare efter det här som du kan försöka med. Den första möjligheten är återställande av försutten tid, vilket innebär att man ansöker om att överklagandetiden ska återställas (37 c § Förvaltningsprocesslag, FPL). För att kunna göra detta så måste man visa att man har en giltig ursäkt för att få längre tid på sig att överklaga. Detta kan vara exempelvis allvarlig sjukdom, problem med postsändning eller utlandsvistelse. Man måste motivera sin grund för ansökan om återställande av försutten tid.

En annan möjlighet är att ansöka om resning. Då måste man ha resningsgrund, nämligen att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt (37 b § FPL). Det finns några olika resningsgrunder, några exempel är att nya omständigheter har inkommit till ärendet, processuella fel eller att den materiella rätten har tillämpats på ett lagstridigt sätt.

Den sista möjligheten efter att ditt överklagande har avvisats, är att du kan skicka en ny ansökan, om det är ett beslut som saknar negativ rättskraft så finns det inget hinder för att skicka in en ny ansökan. Det är svårt för mig att avgöra vad det är för beslut det rör sig om i ditt fall.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emma GuranderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?