Avvisa/avlägsna och porta personer

FRÅGA
Kan man avvisas/avlägsnas av ordningsvakt eller polis och i samband med avvisningen/avlägsnande portas från ett "centrum" (en byggnad som har många olika affärer för allmänheten att handla i) om man fotograferar/filmar där även om det råder fotograferingsförbud?Notera: centrumet inte är ett skyddsobjekt med fotograferingsförbud.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga varför det rådde fotoförbud eller vad som föranledde ordningsvakternas beslut men jag ska ge mig på ett par möjliga förklaringar.

Störande av allmän ordning

Ordningsvakter (och självklart polis) har rätt att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna enligt polislagen 13 § (PL). Vad som utgör den allmänna ordningen kan variera beroende på platsen eller de ordningsregler som gäller där. Ett störande beteende på ett bibliotek behöver alltså inte utgöra detsamma på en rockkonsert. Detta är en bedömningssport och personen som beter sig normbrytande anser inte alltid att den är störande. En tumregel kan vara att ett avvisande föranleds av att personens beteende kan upplevas negativt störande för nog många personer.

Avvärjande av straffbelagd handling

Detsamma som ovan gäller för att kunna avvärja en straffbelagd handling. Bedömer ordningsvakter att någon fotograferat i syfte att begå brott har de rätt till de ovan nämnda tvångsåtgärderna. Det finns fler anledningar till fotoförbud än att platsen är ett skyddsobjekt. Många butiker vill inte att man fotograferar varken varor, butiker eller personal på grund av säkerhetsskäl. Det kan till exempel handla om förberedelse till stöld eller rån enligt brottsbalken 8 kap. 12 § (BrB). Det skulle också kunna röra sig om ett ofredande enligt BrB 4 kap. 7 § eller om man i hemlighet fotograferat eller filmat en ovetande person i ett omklädningsrum eller liknande, alltså kränkande fotografering enligt BrB 4 kap. 6 a §.

Porta personer

När det gäller frågan om att porta personer så är svaret nej. Man kan inte porta personer från allmänna platser. Däremot finns ett utrymme för näringsidkare att välja vilka de vill sälja varor till. Väljer butiken att inte sälja till en person så har man förstås i praktiken ingenting kvar där att göra. Man kan dock inte hindra en person från att försöka igen eller tvinga en butik att sälja varor till någon de inte vill sälja till.

I detta ska nämnas att ett beslut att avvisa eller avlägsna en person oftast inte omprövas under samma dag utan återkommer personen till den plats hen blivit avvisad från finns risk att personen blir tillfälligt omhändertagen eftersom de tidigare åtgärderna som tagits inte fungerat.

Hoppas du fått hjälp med din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (52)
2020-03-22 Skyddsvaktens befogenhet att ingripa utanför skyddsobjekten
2020-02-07 Ordningsvakt som agerar på misstanke
2020-01-28 Våld vid gripande
2020-01-28 Fråga om biljettkontrollanters befogenheter

Alla besvarade frågor (78658)