Avvikelser från 26 § LAS

2016-10-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag läser arbetsrätt just nu och har två frågor angående kollektivavtal. På en föreläsning sa våran föreläsare att under § 26 i LAS, får arbetsgivare inte tillämpa sämre villkor för arbetstagare som inte är fackanslutna. Dock står inte detta när man tittar i lagtexten när man kollar § 26 i LAS?Min andra fråga är om jag inte är med i facket som min arbetsgivare slutit avtal med, visst omfattas jag av kollektivavtalet ändå? Dvs. Alla arbetstagare, oavsett om man är med i facket eller inte, omfattas av kollektivavtalet som arbetsgivaren har slutit?Tack!
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) (1982:80) se här.

Att LAS delvis är tvingande framgår bland annat av 2 § andra stycket LAS. I denna regel föreskrivs att avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS. Med avtal avses både personliga avtal och kollektivavtal.

Det får enligt 2 § tredje stycket LAS göras avvikelser genom kollektivavtal från regeln som ger vissa arbetstagare företrädesrätt till återanställning (26 § LAS). Det spelar ingen roll på vilken nivå som kollektivavtalet slutits på arbetstagarsidan. Även en lokal arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal som innebär avvikelser från den angivna paragrafen. Om kollektivavtalet inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (fackförbund) förutsätter rätten till avvikelser från 26 § LAS istället att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation eller ett fackförbund.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses ovan får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är fackligt anslutna om arbetstagaren arbetar inom det område som avses med avtalet, enligt 2 § åttonde stycket LAS.

Endast genom dessa omständigheter kan arbetsgivaren tillämpa sämre villkor avseende 26 § LAS för arbetstagare som inte är fackligt anslutna.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1779)
2020-10-23 Har en arbetsgivare rätt att begära ut belastningsregister?
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen

Alla besvarade frågor (85278)