Avvikelse från planritning på bostadsrätt

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat kedjehus i brf-form. Nu när vi hade slutbesiktning så såg vi att planlösningen i verkligheten avvek från planlösningen på papper. Byggbolaget hade monterat en ventilationstrumma i fel sida av rummet samt monterat en ventilationstrumma i ett rum där det inte ens fanns utmarkerat i planritningen. Byggbolaget hävdar att vår planritning är fel, men det är planritningen som vi har tagit del av hela tiden och som är en bilaga till vårt upplåtelseavtal för bostaden.Kan byggbolaget strunta i att rätta till felet eller kompensera oss? Tack så mycket!
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i nedanstående stycken försöka redogöra för hur du kan gå vidare med din fråga.

Vilken lag är det som gäller?

Jag uppfattar det som att planritningen i kedjehuset är felaktig i förhållande till planritningen i bilagan som ingick i upplåtelseavtalet. Eftersom bostadsrätten är nyproducerad är det i första hand upplåtelseavtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen som gäller, alltså blir avtalslagen samt avtalsrättsliga principer tillämpliga. Om det saknas vissa bestämmelser i avtalet rörande t.ex. fel i bostadsrätten, så blir även bostadsrättslagen tillämplig i detta fall. Bilagan innehållandes planritningen omfattas av upplåtelseavtalet. Alltså tillämpas inte bestämmelserna i bostadsrättslagen i detta fall (7 kap. 1 § bostadsrättslagen).

Avviker bostaden från det som har avtalats?

Av vad som framgår av dina uppgifter verkar det som att den verkliga planlösningen märkbart avviker från den planlösningen på papper. Vanligtvis är felaktiga planlösningar något som inte kan åtgärdas, utan istället blir rätten till ersättning för skada aktuell, om det är klarlagt att det föreligger ett avtalsbrott.

Jag utgår ifrån att byggbolaget har angivit en specifik area, och ingen uppskattad area, i upplåtelseavtalet. Annars har det i praxis ansetts att en uppskattad area i upplåtelseavtalet, som senare i verkligheten avvek med 10 kvm, inte utgjorde någon grund för ersättning till förvärvaren av en nyproducerad bostadsrätt (dom från Södertörns tingsrätt, mål nr. T 4822–10).

Vad du kan göra nu

Reklamera till bostadsrättsföreningen angående bristerna så snarast som möjligt. Det rör sig om en avvikelse från vad som är avtalat och inte bostadsrättens skick i övrigt. Alltså rör det sig om ett avtalsbrott. För att ersättning ska komma på tal krävs det att du visar att uppgiften om planlösningen och ventilationstrumman är specificerade och att bilagan är det enda material du har kunnat utgå ifrån angående bostadsrätten. Du borde även kunna visa på att du drabbats/kommer att drabbas av ekonomisk skada för att få ut skadestånd. Om du anser att dessa felaktigheter är så pass allvarliga för dig, finns en möjlighet att säga upp avtalet på grund av avtalsbrott. I sådana fall rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan!

Med vänliga hälsningar

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (109)
2020-08-01 Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning
2020-04-25 Kan man frångå ett muntligt avtal?
2020-04-09 Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund

Alla besvarade frågor (84259)