FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt12/02/2018

Avvecklad juridisk persons upphovsrätt

Vad säger upphovsrättslagen om ljudfiler (radioprogram) där företaget som ursprungligen producerade dem inte längre finns?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Jag kommer i mitt svar utgå från att radioprogrammet ifråga uppnått verkshöjd och därmed faktiskt haft upphovsrättsligt skydd, något som är långt ifrån självklart i och för sig. Om du inte vet vad detta innebär rekommenderar jag att du läser mitt svar i länken:
http://lawline.se/answers/verkshojd-och-oversattning-av-upphovsrattsligt-skyddat-verk

Som du påpekar kan juridiska personer (till exempel företag) avvecklas och upphöra att existera. En utgångspunkt är att endast en fysisk person kan skapa ett upphovsrättsligt skyddat verk. Alltså kan i princip inte en juridisk person självständigt skapa ett upphovsrättsligt skyddat verk, utan måste förvärva rätten till det från en fysisk person. Upphovsrättens nyttjanderätt kan överlåtas enligt 27 § URL. Jag utgår ifrån att företaget som äger rätten till programmet i din fråga förvärvat rätten i sin helhet permanent.

Upphovsrätt har alltså alltid sitt ursprung hos en fysisk person. Enligt min uppfattning tillämpas 43 § URL oavsett om denna ursprungliga upphovsman själv har kvar rättigheten eller har överlåtit den. Detta innebär att upphovsrätten gäller till utgången av det sjuttionde året efter året för upphovsmannens död.

Med tanke på upphovsrättens ekonomiska värde uppfattar jag det spontant som osannolikt att ett företag som avvecklats inte skulle ha sålt upphovsrätten som det förfogade över innan nedläggning. Handlar det om en konkurs har rätten med all sannolikhet överlåtits. Frågan vad som händer med en nyttjanderätt som inte säljs, utan fortfarande finns kvar hos en juridisk person när denna upphör att existera har jag inte kunnat hitta svar på. Att rätten skulle "brinna inne" och inte kunna nyttjas eller på något vis övertas av någon annan ter sig osannolikt. Om du vet att företaget upplöstes utan att rättigheten överläts kan jag alltså inte säkert säga vad som gäller utöver det jag förklarat i stycket närmast ovan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?