Avtalsvillkor i strid med konsumentköplagen

Hej,

Jag reklamerade min datorskärm och fick en ny. Den skärmen ställdes i mitt vardagsrum i ca 10 dagar(Oöppnad), innan jag installerade den.

När jag installerar den nya skärmen så upptäcker jag fel på även den (annat typ av fel på displayen, av helt annan karaktär från tidigare fel).

När jag ringer in och nämner felet, uttrycker jag mig lite knasigt och får det att låta som om skärmen har blivit tappad (på grund av felets karaktär på displayen), vilket den inte har. (Jag har inte tappat den iallafall)

Nu kan jag inte reklamera den vara på grund av att jag inte upptäckte felet inom 5 dagar, enligt vad företaget säger. Skulden ligger på mig och de tror säkert att jag har förstört skärmen, har skickat bilder till supporten och man kan tydligt se att skärmen är svart på vissa ställen men inga tecken på att skärmen skulle ha blivit tappad finns.

& jag har väldigt goda skäl till varför jag väntade med att öppna leveransen och gjorde de 10 dagar senare istället. (Under denna tiden var jag i kontakt med företagets support och väntade på mera levervener som var tänka att komma några dagar senare och alla nya grejer skulle installeras tillsammans. Därför öppnades inte den första leveransen direkt.

Är det något avtal som kan gå in och säga att man bara har 5 dagar på mig att kolla om varan är felaktigt, när jag har goda skäl till varför jag väntade med att öppna varan??

Vad är det som gäller?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du köpt skärmen via internet och att du köpt den i egenskap av konsument. I första hand är konsumentköplagen (KKöpL) av intresse för din fråga.

Av 16 § KKöpL framgår att en vara ska anses behäftad med fel bland annat om den inte är ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används. Enligt min uppfattning är det tydligt att skärmen i ditt fall inte är ägnad för de ändamål som skärmar i allmänhet används till, även det givetvis beror på hur allvarligt felet är.

Alltså kan vi konstatera att det föreligger fel på din skärm. Enligt 22 § KKöpL får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet eftersom varan är felaktig.

Reklamationsfristen, som är mest intressant för din fråga, regleras i 23 § KKöpL. Av den framgår att köparen måste lämna meddelande om felet inom "skälig tid" efter att denne märkt felet för att få reklamera varan. Det framgår även att ett meddelande om att fel föreligger som lämnats inom två månader alltid anses lämnat i rätt tid.

Din reklamation ska alltså enligt min uppfattning anses inlämnad i rätt tid. Även om en kortare reklamationsfrist skulle vara inskriven i ert avtal är denna ogiltig enligt 3 § KKöpL.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo