FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt23/03/2019

Avtalstolkning

Hej.

Jag spelar innebandy på elitnivå, har ett kontrakt där det bland annat står att vid avancemang till en högre division så utbetalas en bonus på 5000kr.

Förra säsongen kvalade vi upp till en högre division, men vi förlorade i den sista avgörande matchen.

Men denna säsong är det ett lag som drar sig ur, och vi får en "gratis" plats.

Jag vill då ha min bonus eftersom det står i mitt kontrakt att jag ska få det.

Månaderna har gått men inga pengar har kommit, så då ringde jag till dem och

det jag får till svar utav dem som har skrivit kontraktet är då att:

Det blev som de blev nu i och med att vi fick en "gratis" plats, vi gick inte upp prestationsmässig, så vi sa att om vi håller oss kvar denna säsong så kommer vi betala ut det.

Så min fråga är då: Hur fungerar det här? Har jag rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på vad som står i avtalet. Detta är nämligen en fråga om avtalstolkning. Eftersom jag inte vet exakt (dvs. ord för ord) vad som står i avtalet kan jag inte svara på om du har rätt eller inte. Däremot kan jag utgå från det du skrivit. Jag antar att alltså att avtalstexten lyder: "vid avancemang till en högre division så utbetalas en bonus på 5000kr."

Det finns många metoder för att tolka ett avtal. Att välja metod och applicera den är en uppgift för domstolen. Det innebär att du måste vara beredd på att dra klubben – jag utgår ifrån att klubben är din avtalspart – inför rätta. Det innebär också att jag inte kan vara säker på hur avtalet kommer tolkas. En domstol kan komma fram till en helt annan slutsats än den jag kommer dra här.

Hur som helst, enligt Högsta domstolens rättspraxis börjar man i stort sett alltid med en rent språklig tolkning. Det är därför det är så viktigt att veta exakt vad som står i avtalet. Jag rekommenderar därför att du går igenom det mycket noga. Hur som helst, om avtalstexten är den jag utgår ifrån, och inget annat som kan förändra synen på de ordens betydelse står i avtalet, drar jag slutsatsen att du har rätt till din bonus. Det handlar i slutändan om hur man ska tolka ordet "avancemang". Enligt Svenska Akademiens ordbok kan "avancemang" betyda bl.a. en uppflyttning till en förmånligare position. Ordet innehåller ingen underliggande, dold eller underförstådd mening om att avancemanget måste ha skett på ett visst sätt för att man ska kunna säga att det rör sig om ett avancemang. Det spelar alltså ingen roll hur du avancerade till den högre divisionen. Jag vill också passa på att nämnda den så kallade oklarhetsregeln, vilken innebär att otydligheter i avtalsvillkor ska tolkas till nackdel för den som har utformat villkoret. Jag antar att den personen inte är du.

Utöver en rent språklig tolkning finns det fler att tillgå, bl.a. branschkonform tolkning. Det innebär att avtalet ses i ljuset av vad som är vanligt förekommande- och rimligt att utgå ifrån i en viss bransch. Det är möjligt att en domstol väljer att tolka avtalet mot den bakgrunden. Skulle t.ex. de flesta avtal inom din bransch vara utformade som ditt, men att det är kutym att endast få bonus om man "spelat sig in" i en högre division, kan utfallet bli ett annat.

Jag hoppas att du har förståelse för att jag inte kan ge dig ett exakt svar. Vare sig rättsläget eller informationen jag har tillåter mig att göra det. Jag rekommenderar återigen att du mot bakgrund av mitt svar går igenom avtalet noggrant. Om du tycker att det vore värt att gå till domstol med det här vill jag också föreslå att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka

Lycka till!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000