FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt14/02/2018

Avtalsslut och culpa in contrahendo

Hej.

Min fru skulle idag köpa en enskild firma, inkråmsaffär. Säljaren meddelade idag att hon inte längre ville sälja för det beloppet. Både min fru och jag har lagt undan flera timmar vardera för att det här köpet skulle kunna gå igenom.

Vad gäller? Avtalet var muntligt men alla papper som ska finnas vid ett inkråmsköp var klara, bara underskriften kvar. Kan min fru kräva ersättning och i sådana fall hur mycket och hur ska den formuleras?

Tacksam för svar.

Mvh,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om din fru har rätt till ersättning.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Jag tvekar om det finns ett avtal i ditt fall. Avtal kan slutas muntligt, men det ser ut som om din fru och säljaren har avtalat om att avtalet måste skrivas under.

Din fru har sannolikt sett inte heller rätt till ersättning. Jag saknar dock uppgifter för att göra en riktig bedömning.

Finns det ett avtal?

Som jag förstår din fråga har din fru och säljaren förhandlat fram ett avtal utan att ha beslutat att sluta avtalet.

Det kan dock finnas ett avtal även om din fru och säljaren inte har skrivit under avtalet. Avtal kan oftast slutas utan underskrift, d.v.s. muntligt.

Det finns dock undantag. Avtalet måste skrivas under om inkråmsöverlåtelsen även innebär att säljaren säljer en fastighet (4 kap. 1 § jordabalken). Man kan även avtala om att avtalet ska skrivas under.

Det ser ut som om din fru och säljaren har avtalat om att de måste skriva under avtalet.

Därför är jag tveksam om det finns ett avtal i ditt fall.

Har din fru rätt till ersättning?

Den part som bryter av avtalsförhandlingar kan ibland bli skadeståndsskyldig. Detta kallas för "culpa in contrahendo".

Man talar då allmänt sett om en skada som orsakats av ett vårdslöst beteende.

Det krävs något slags klandervärt beteende. Detta beteende är något annat än att vägra sluta avtal.

Detta medför att säljaren bara kan bli ersättningsskyldig i vissa speciella fall. Har din fru och säljaren slutit en preliminär överenskommelse kan säljaren kanske bli ersättningsskyldig. Detsamma kan gälla om säljaren har lämnat vilseledande uppgifter.

Jag kan tyvärr inte ge någon vidare ledning i ditt fall. Jag har inte tillräckliga uppgifter.

Jag kan dock konstatera att din fru sannolikt sett inte har rätt till någon ersättning. Det är nämligen sällsynt att få ersättning på grund av culpa in contrahendo.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med avtalsslut eller culpa in contrahendo är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000