Avtals- och köprättsliga begrepp

2016-02-02 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Skulle du kunna förklara skillnaderna mellan: 1. Force majeure2. Merger Clause3. Garanti4. Agreed Documents
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska ta dem systematiskt och försöka förklara begreppen så det förhoppningsvis blir lite tydligare.

1. Force majeure kallas på engelska "act of God" och är en juridiskt friskrivningsklausul för sådant som är övermäktigt. Det används vanligtvis för att inte hållas ansvarig som leverantör eller dylikt för krigssituationer, svåra väderlag såsom blixt eller tjock dimma som hindrar framkomst eller skadar godset.

2. Merger clause kallas på svenska för "integrationsklausul" och innebär att parternas uttalanden och övriga beteenden innan avtalsdokumentet godkändes inte ska utgöra avtalsinnehåll. Uttalanden och beteenden innan avtalsdokumentet godkändes kan emellertid få betydelse för att tolka eller komplettera texten i avtalsdokumentet. En part kan dock ändå genom sitt handlande förlora möjligheten att åberopa en integrationsklausul om motparten med rätta har förlitat sig på det handlandet. Det kan användas till exempel vid avtalsskrivande vid långa processer där många saker hinner sägas och skrivas för att sedan ändras. Då införs denna klausul i avtalet för att garantera att just "det förevarande avtalet" gäller och inget annat.

3.En garanti är en utfästelse, ofta i ett köpeavtal med löfte om reparation/kompensation/återbetalning till köparen om det finns eller uppstår ett fel på en vara, under vissa i avtalet angivna förutsättningar.

4. Agreed document är en form av standardavtal som är gemensamt upprättat. Ett standardavtal är ett avtal som är standardiserat för att användas i ett flertal likartade affärssituationer, en sorts "mall". Dessa typer av avtal används där lagstiftningen är dispositiv, det vill säga de delar där den kan avtalas bort. Agreed document är till exempel upprättade så kallade "allmänna bestämmelser" och tas fram gemensamt från beställar- och utförarsidan.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Du kan också använda dig av vår betaltjänst och få en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Den hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express.

Marianna Vergari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1347)
2020-10-31 Försäkringsavtal
2020-10-31 Vilken lag blir tillämplig för köp av hund?
2020-10-30 När får jag svar på min fråga?
2020-10-29 Sälja samägd fastighet utan samtycke

Alla besvarade frågor (85738)