Avtalsmekanismen: oren accept

2017-02-07 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående köp mellan två privatpersoner gällande till exempel köp av begagnad kurslitteratur. Köparen har gett mig ett erbjudande och jag har skrivit "är intresserad, kan ses nästa vecka för köpet" men nu har jag ångrat mig pga att jag hittade en annan försäljare som säljer böckerna till ett bättre pris. Försäljaren säger att jag är bunden till köpet då hen tackat nej till andra köpare pga att jag sagt att jag är intresserad och skulle köpa. Är jag då juridiskt tvungen att köpa böckerna när jag tackat ja till erbjudandet eller kan jag ångra mig när som helst innan självaste köpet är genomfört och betalat? Med vänlig hälsning, Maria
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Kärnfrågan är om bindande avtal om köp av kurslitteratur kan anses ha ingåtts mellan dig och säljaren. Har ett bindande avtal ingåtts mellan er enbart genom att du skrivit att du "är intresserad, kan ses nästa vecka för köpet"?

Den lagstiftning som är relevant för frågans lösning är Avtalslagen (AvtL). Det som enligt lag måste till för att ett avtal ska anses ingånget, man brukar prata om "modellen för avtals ingående" eller den s.k. "avtalsmekanismen", följer av 1 § AvtL. Avtalsmekanismen innebär att ett anbud respektive en accept är bindande, dvs. att anbudet inte kan återkallas (med undantag för vad som anges i 7 § AvtL av vilken framgår att återkallelse är möjlig till dess anbudstagaren tar del av anbudet) samt att även svaret är oåterkalleligt. Svaret/accepten är emellertid, givetvis, ett villkor för att anbudsgivaren ska förbli bunden. Enligt avtalsmekanismen krävs vidare att accepten måste vara med anbudet i stort sett överensstämmande för att ett avtal ska komma till stånd.

Du skriver i din fråga att "köparen har gett mig ett erbjudande" (min kursivering), men frågan är om det verkligen rör sig om ett anbud här. Ett utbud, å andra sidan, brukar rikta sig till en obestämd krets och närmast utgöra en uppfordran till enskilda som befinner sig i kretsen att själva lämna ett anbud. Jag är benägen att se din skrivelse att du "är intresserad, kan ses nästa vecka för köpet" som ett anbud till säljaren att genomföra köpet på visst sätt (personligen) och på viss tid (nästa vecka), vilket säljaren alltså skulle ha haft att besvara genom accept. I avsaknad av sådan accept av ditt anbud har inget bindande avtal ingåtts.

Om vi för säkerhets skull också ponerar att det är ett anbud som säljaren lämnat ska du alltså enligt avtalsmekanismen ge en med anbudet i stort sett överensstämmande accept för att bindande avtal ska nås. Där det är fråga om svar som avviker från anbudet, s.k. oren accept, fungerar emellertid detta som avslag av anbudet, i förening med nytt anbud. Detta följer av 4 § andra stycket och 6 § andra stycket AvtL. Därmed blir även i det här fallet det till den förste anbudsgivaren lämnade svaret att anse som ett nytt anbud, vilket i sin tur den förste anbudsgivaren måste lämna accept på för att bindande avtal ska anses ha ingåtts.

Slutsatsen blir att du inte, juridiskt sett, är tvungen att köpa böckerna när du anmält att du "är intresserad" och gett förslag på att "ses nästa vecka för köpet"; detta är att betrakta som ett nytt anbud vilket säljaren haft att acceptera eller avslå.

Allt gott till dig!

Med vänlig hälsing,

Märta Ahlén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (339)
2021-07-16 Avtalsbundenhet utan underskrift?
2021-07-13 När anses ett avtal ha ingåtts?
2021-07-01 Kan man återkalla ett anbud eller en accept?
2021-06-27 Accept av anbud efter tidsfristen

Alla besvarade frågor (94173)