Avtalsgranskning

2017-09-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag behöver hjälp att få nedanstående avtal granskat. Är det jusridiskt hållbart?MvhAvtal mellan parterna Person 1 (ååååmmdd-nnnn) och Person 2 (ååååmmdd-nnnn)Avtalet avser bostadslån:- [Banknamn lånenummer]. Banken gjorde ett fel när detta lån lades upp, därför står både Person 1 och Person 2 som låntagare i stället för enbart Person 1. - Endast Person 1 är betalningsskyldig för detta lån. - I händelse av Person 1 bortgång ska lånet lösas av Person 1 dödsbo. - I händelse av separation mellan parterna ska Person 1 söka om detta lån för att stå som ensam låntagare. - Person 2 har inget betalningsansvar för detta lån.samt- [Banknamn lånenummer]. För detta lån gäller; - Person 1 är betalningsansvarig för 80 000 kronor på detta lån. - Person 2 är betalningsskyldig resterande del i detta lån. - I händelse av Person 2s bortgång ska Person 2s dödsbo lösa den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor. - I händelse av Person 1 bortgång ska den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor lösas av Person 2, resterande 80 000 kronor hanteras av Person 1 dödsbo.- I händelse av separation mellan Person 2 och Person 1 ska Person 2 lösa den del av detta lån som överstiger 80 000 kronor.UnderskrifterVidimering
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtalet du har klistrat in är svårt att granska på detta vis. Då det dessutom rör sig om en stor summa pengar så är det inte möjligt för oss att inom ramen för denna tjänst ge dig tillfredsställande rådgivning. Jag rekommenderar dig därför att istället kontakta Lawlines juridiska byrå som kan hjälpa dig med avtalsgranskningen. Här kan du boka tid med en jurist. Du kan även kontakta oss via telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas att detta var till någon hjälp!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?