FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal27/08/2017

Avtalsfrihet vid lokalhyra

hej om parter har ingått ett avtal (hyresavtal lokal) som löper i tre år, kan detta avtal omförhandlas inom den tiden, förutsatt att båda parter är eniga om detta.

MVH peter reinders

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så länge reglerna i den så kallade hyreslagen följs (jordabalken 12 kap.) så råder det avtalsfrihet mellan parterna. Vilket betyder att parterna själva får bestämma hur avtalet ska utformas. Hyreslagen är endast tvingande till hyresgästens fördel, bestämmelser i hyresavtalet som förbättrar hyresgästens villkor jämfört med hyreslagen är alltså tillåtet.

Är båda parter överens finns det inget som hindrar dem från att ändra tiden för hyresavtalets giltighet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare