Avtalsfrihet, anbud och accept

2019-06-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Vid offert från företag till ett annat företag lämnas ett fast pris om 10000 + en viss del, typ installation, övriga kostnader, omarbetning etc, löpande och enligt prislista. I offerten har det löpande priset uppskattats som ett exempel. Uppskattning, 4 dagar + milersättning och kostnader, dock enligt löpande arbete och prislista. Beräknat till ca. 10000:-. Hur mycket får arbetet och löpande kostnader skilja sig gentemot offerten när det gäller företag mot företag? Vet att det enligt konsumentköplagen inte får överstiga 15% - finns det någon liknande gräns när det gäller mellan företag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror på vad parterna avtalat om beträffande pris. Bindande avtal föreligger vanligen så snart endera parten accepterar ett anbud som har lämnats av motparten. Om parterna har kommer överens om ett pris och ingått bindande avtal gäller det som står i avtalet, och vardera parten är alltså bunden att prestera i enlighet med avtalet. Om parterna har träffat bindande avtal om att priset inte får avvika från ett visst belopp med mer än en viss angiven procentsats av ifrågavarande belopp gäller det. Om något bindande avtal i vilket parterna ingått överenskommelse om pris däremot överhuvudtaget inte har ingåtts står det var och en av parterna fritt att föreslå vilket pris de vill. Avtalsfrihet råder och någon skyldighet att ingå avtal föreligger inte, endera parten är alltså fri att avstå från att ingå avtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå69 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 21:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (251)
2019-07-30 Att ångra ett accepterat anbud är bägge parterna är överens
2019-07-29 Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?
2019-07-28 Muntliga avtal
2019-07-23 Avtalsbundenhet och fullgörelse

Alla besvarade frågor (72997)