Avtalsfrihet, anbud och accept

Vid offert från företag till ett annat företag lämnas ett fast pris om 10000 + en viss del, typ installation, övriga kostnader, omarbetning etc, löpande och enligt prislista. I offerten har det löpande priset uppskattats som ett exempel. Uppskattning, 4 dagar + milersättning och kostnader, dock enligt löpande arbete och prislista. Beräknat till ca. 10000:-. Hur mycket får arbetet och löpande kostnader skilja sig gentemot offerten när det gäller företag mot företag? Vet att det enligt konsumentköplagen inte får överstiga 15% - finns det någon liknande gräns när det gäller mellan företag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret beror på vad parterna avtalat om beträffande pris. Bindande avtal föreligger vanligen så snart endera parten accepterar ett anbud som har lämnats av motparten. Om parterna har kommer överens om ett pris och ingått bindande avtal gäller det som står i avtalet, och vardera parten är alltså bunden att prestera i enlighet med avtalet. Om parterna har träffat bindande avtal om att priset inte får avvika från ett visst belopp med mer än en viss angiven procentsats av ifrågavarande belopp gäller det. Om något bindande avtal i vilket parterna ingått överenskommelse om pris däremot överhuvudtaget inte har ingåtts står det var och en av parterna fritt att föreslå vilket pris de vill. Avtalsfrihet råder och någon skyldighet att ingå avtal föreligger inte, endera parten är alltså fri att avstå från att ingå avtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000