Avtalsbundenhet på Blocket

2015-03-05 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej. Jag la ut en annons på blocket och en person skrev till mig och sa att h*n var intresserad av att köpa boken. Jag svarar med att ge personen mina kontouppgifter och frågar om adressen. Sen svarar h*n igen och skriver att h *n hittat en annan bok. Vad har jag för rättigheter? Vi måste väl haft ett avtal som hon bröt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att med säkerhet säga huruvida något bindande avtal föreligger utifrån informationen i din fråga. Jag ska dock kortfattat försöka att förklara vad som krävs för att ett bindande avtal ska uppkomma.

Ett avtal sluts i en situation som denna två led. Först lämnas ett anbud och sedan svarar motparten med en accept varpå ett bindande avtal sluts. Avtalsbundenheten inträder i två steg, först är anbudsgivaren ensidigt bunden av sitt anbud, därefter blir acceptanten bunden av sin accept. När båda parter härigenom är bundna uppkommer ett för båda parter bindande avtal.

Först och främst bör sägas att en annons på Blocket i sig inte utgör ett anbud. För att ett avtal ska ha slutits krävs alltså att den förfrågan som du fått uppfyller kraven på ett anbud som är bindande för din motpart. Detta är tyvärr inte möjligt att avgöra utan att veta hur din motpart har uttryckt sig. Det är t.ex. skillnad på att uttrycka ett intresse av att träffa ett avtal ("jag är intresserad av att köpa din bok, hur mycket vill du ha betalt?") och att ge ett bindande anbud ("jag vill köpa din bok för x kronor").

Om det meddelande som du fick var att anse som ett anbud har ett avtal troligen slutits i och med ditt svar (jag skriver "troligen" då även detta är beroende av hur du uttryckt dig).

Har ett avtal slutits är detta som framgått ovan bindande för båda parter. Ingenting i din fråga tyder på att det skulle föreligga någon grund för hävning och du kan då kräva att din motpart fullgör avtalet genom att köpa boken. Med tanke på att det inte är helt säkert att ett avtal föreligger är det dock enligt mig bättre att vänta in nästa köpare än att lägga tid och energi på att ge sig in i en tvist angående detta.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (283)
2020-06-30 När måste en giltig återkallelse av anbud ske?
2020-06-12 Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt
2020-05-31 Om hyresvärden vill ändra hyran från annonsen?
2020-05-31 Föreligger bundenhet vid förfrågan om hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (81824)