Avtalsbundenhet och viljeförklaring

Jag är säljare till en bil. Då köparen kommer för att titta på bilen blir denna mycket intresserad. Köparen vill då att det skrivs ett köpekontrakt så att jag inte kan sälja bilen till någon annan. Ingen handpening är lagd. När sedan köparen kommer har han en vän med sig som kollar på bilen och vänder sig till köparen och säger att denna bilen ska köparen inte köpa. Köparen meddelar då mig att köpet inte kommer bli av. Har köparen rätt att häva kontraktet utan att vi är överens. Och kan jag sälja bilen till annan person även om kontaktet finns kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Avtalslagen (AvtL) är aktuell för besvarande av din fråga.


Avtalsbundenhet 

Huvudregeln för avtalsbundenhet framgår av 1 § AvtL. Enligt bestämmelsen kommer bindande avtal till stånd först när en anbudsgivare gett ett anbud som motparten antar genom en accept. När bundenheten uppstår kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet men som grundläggande regel kan man säga är att båda parterna måste ha kommunicerat en vilja för att bundenhet ska uppstå. 


Skritfliga eller muntliga avtal 

Vidare så finns det en mängd olika typer av avtal att ingå och man kan också ingå avtal på olika vis, bland annat skriftligen eller muntligen. Huvudregeln för alla avtal är att avtal ska hållas, det vill säga att avtal är bindande för alla parter som ingått det. Det finns vanligtvis inga formkrav på avtal, därav är ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal.


Det framgår vidare av din fråga att ni inte har skrivit på ett köpekontrakt, därav är det endast ett muntligt avtal ni har ingått. 


Vad kan orsaka problem vid muntliga avtal?

Det som kan vara problemet vid muntliga avtal är bevisfrågan. Ord-mot-ord situationer kan således uppstå. Huvudregeln är även att om du påstår att en viss omständighet föreligger, exempelvis att köpet skedde mot ett visst penningbelopp, så är det även du som ska kunna visa på att så är fallet. Bevisbördan ligger således som huvudregeln på den part som hävdar att något är på ett visst sätt. Lyckas du bevis att det var så det låg till så kan du göra gällande att avtalsbrott föreligger och kräva ett antal påföljer som bland annat ställa fullgörelsekrav på säljaren, i enlighet med Köplagens 23§. Det innebär att för att köparen ska kunna kräva fullgöreslse så måste denne kunna bevisa att ni har ingått ett muntligt avtal och att båda parterna var överens om köpet.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Muntliga avtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”