Avtalsbundenhet och fullgörelse

2019-07-23 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Nyligen så lade jag ut en annons på blocket där jag ville sälja min säng. Efter ett tag så hörde ett par av sig till mig och lade ett bud på 14 000 kronor. Jag antog anbudet och vi bestämde att dem skulle komma nu under veckan och hämta sängen. Samma dag som paret skulle komma och hämta sängen får jag ett meddelande av paret där dem skriver att ''efter att ha dubbelkollat så är medium max 85kg istället för 95 så vi måste hoppa detta. Beklagar...'' Jag undrar nu om jag har rätt att kräva att paret ska fullfölja köpet samt om avtalsbundenhet har uppkommit?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal sluts enligt anbud-acceptmodellen. Någon kommer med ett anbud, vilket paret som vill köpa din säng har gjort. Detta anbud besvaras med en accept, vilket du har lämnat. Det framgår av 1 § avtalslagen att sådana anbud och accepter är bindande för parterna, om ingen av paragraferna 2–9 i samma lag är tillämpliga. Exempelvis gäller inte din accept av deras anbud på 14 000 kr om du svarar med att du bara accepterar det priset om de själva ombesörjer transporten av sängen, eller något i den stilen. Jag kan dock inte utläsa ur din text att någon sådan situation skulle vara för handen, utan kan bara utgå ifrån att anbudet accepteras såsom de avgett det. I sådana fall följer det av 1 § och av principen om att avtal ska hållas att avtalsbundenhet mycket riktigt har uppkommit. Det framgår vidare av 51 § och 52 § köplagen att du får kräva att paret fullföljer köpet. Märk dock att det finns ett undantag från den rätten i 53 § köplagen, men jag kan inte se att undantaget skulle vara tillämpligt i detta fall (det ska mycket till). Jag rekommenderar att du snarast meddelar paret om dina intentioner.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
B6Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-24 08:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (252)
2019-07-30 Att ångra ett accepterat anbud är bägge parterna är överens
2019-07-29 Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?
2019-07-28 Muntliga avtal
2019-07-23 Avtalsbundenhet och fullgörelse

Alla besvarade frågor (72058)