Avtalsbundenhet och fullgörelse

2019-07-23 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Nyligen så lade jag ut en annons på blocket där jag ville sälja min säng. Efter ett tag så hörde ett par av sig till mig och lade ett bud på 14 000 kronor. Jag antog anbudet och vi bestämde att dem skulle komma nu under veckan och hämta sängen. Samma dag som paret skulle komma och hämta sängen får jag ett meddelande av paret där dem skriver att ''efter att ha dubbelkollat så är medium max 85kg istället för 95 så vi måste hoppa detta. Beklagar...'' Jag undrar nu om jag har rätt att kräva att paret ska fullfölja köpet samt om avtalsbundenhet har uppkommit?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal sluts enligt anbud-acceptmodellen. Någon kommer med ett anbud, vilket paret som vill köpa din säng har gjort. Detta anbud besvaras med en accept, vilket du har lämnat. Det framgår av 1 § avtalslagen att sådana anbud och accepter är bindande för parterna, om ingen av paragraferna 2–9 i samma lag är tillämpliga. Exempelvis gäller inte din accept av deras anbud på 14 000 kr om du svarar med att du bara accepterar det priset om de själva ombesörjer transporten av sängen, eller något i den stilen. Jag kan dock inte utläsa ur din text att någon sådan situation skulle vara för handen, utan kan bara utgå ifrån att anbudet accepteras såsom de avgett det. I sådana fall följer det av 1 § och av principen om att avtal ska hållas att avtalsbundenhet mycket riktigt har uppkommit. Det framgår vidare av 51 § och 52 § köplagen att du får kräva att paret fullföljer köpet. Märk dock att det finns ett undantag från den rätten i 53 § köplagen, men jag kan inte se att undantaget skulle vara tillämpligt i detta fall (det ska mycket till). Jag rekommenderar att du snarast meddelar paret om dina intentioner.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (352)
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Alla besvarade frågor (98481)