Avtalsbundenhet när endast en part skrivit på avtal

2017-06-30 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Om jag skriver på ett avtal och senare skickar in den för att den ska undertecknas, men får tillbaka den utan underskrift är avtalet fortfarande giltigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande rätt
Inom svensk rätt kan avtal ingås formlöst, vilket innebär att det inte finns krav på skriftliga kontrakt och att även muntliga avtal gäller. I visa fall kan även parternas handlande medföra att avtal ingås. I vissa specifika fall finns det dock formkrav, t.ex vid fastighetsköp. Om en av parterna under avtalsförhandlingarna ger uttryck för att avtalsbundenhet inte ska uppkomma förrän avtal signerats skriftligt av båda parter, är avtalet inte bindande förrän båda parter har undertecknat. Om parterna kommit överens om att deras avtal ska dokumenteras skriftligt presumeras också att båda parter också kommit överens om att de inte ska vara bundna vid avtalet förrän detta skrivits på av båda parter.

Gäller avtalet med bara en underskrift?
Svaret på din fråga är alltså att det troligtvis krävs en underskrift från den andra parten för att ert avtal ska bli giltigt, eftersom ni har bestämt er för att upprätta ett skriftligt avtal. Om ni däremot redan muntligt avtalat om det som står i det skriftliga avtalet, så är avtalet redan bindande. Ett avtal som är underskrivet av en part kan alltså mycket väl vara giltigt ifall ni redan kommit överens om det som står i avtalet. För att vara på den säkra sidan kan det dock vara bra att få en underskrift av den andra parten också, eftersom motparten kan förneka att avtal ingåtts då muntliga avtal är svåra att bevisa.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!
Med vänliga hälsningar,Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (174)
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?
2021-07-03 Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?
2021-04-30 Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?
2021-04-29 Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (94276)