Avtalsbundenhet

2019-03-18 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Om jag ger ett skriftligt anbud som konsument till en näringsidkare utan att få bekräftelse på anbudet, har ett avtal fortfarande ingåtts?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Dessa frågor regleras i avtalslagen (AvtL), som du hittar HÄR. Din specifika fråga rör egentligen avtalsbundenhet, hur ett avtal uppstår.

Frågan om när och hur bundenhet uppstår har alltid varit ett juridiskt problem. Det brukar sägas att bundenheten grundas på tre moment:

- Den rättshandlandes vilja.

- Själva viljeförklaringen, sättet viljan kommuniceras till motparten.

- Motpartens tillit, hur motparten uppfattar viljeförklaringen.

Utgångspunkten är att en part blir förpliktad därför att parten vill bli förpliktad. Detta genom ett anbud (själva förfrågningen, avtalet) och sen en accept (säger ja till att ingå avtalet). Det brukar därför pratas om att viljan har en "rättsskapande kraft". Dock måste viljan att bli bunden och till vad en part vill binda sig på något sätt komma till uttryck. Det är viljeförklaringen som medför att parten blir förpliktad. Men viljeförklaringen är dock inte tillräcklig för att förpliktelsen ska uppkomma. Förklaringen måste även uppfattas av motparten.

Det man kan prata om är även ett så kallat konkludent handlande. Det innebär att motparten binds genom att agera som att avtalet har ingåtts utan att egentligen ha sagt ett konkret "ja". Med andra ord så kan jag inte ge ett fullt svar på din fråga eftersom jag inte vet de exakta omständigheterna, men här har du i alla fall ett allmänt svar om avtalsbundenhet och hur man blir bunden av ett avtal.

I de flesta situationer är det svårt att hävda att motparten är bunden om du inte har fått en bekräftelse på att motparten vill bli bunden, men det finns som sagt undantag.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98671)