Avtalsbundenhet

2015-12-02 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, jag har nyligen köpt en båt på blocket där det ursprungliga priset var 130000kr. Jag kontaktade säljaren och erbjöd honom 110000kr och en snabb affär. Han accepter budet både via telefon och mejl. Dagen efter skickar han ett kontrakt där han dock inte skrivit under. Jag skriver på kontraktet och faxar tillbaka det sedan dagen efter. Sedan får jag inte svar på en dag och ringer därför för att kontrollera att han fått faxet. Han berättar då att han står med en annan köpare som bjuder 25000kr mer. Jag frågar då om han kan göra det fast han accepterat budet muntligt och via mejl. Han berättar då att det är acceptabelt med en skälig höjning med tanke på marknadspriset. Säljare skickar sedan ett nytt kontrakt på 130000kr. Hur ser detta ut ur ett juridisk perspektiv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsbundenhet (Avtalslagen)

Enligt avtalslagen 1 § uppstår bundenhet när anbudsmottagaren (säljaren i detta fall) accepterar anbudet inom skälig tid (3 §). Muntliga anbud måste accepteras omedelbart (3 § st 2).

I ditt fan ser konstruktionen ut såhär: Du skickar ett anbud (111 000kr) till säljaren. Säljaren accepterar anbudet (troligtvis inom skälig tid) genom både telefon och mail. Ett underskrivet köpekontrakt är således inget krav för att avtalet ska uppstå, utan används främst i bevishänseende vid t.ex. fel på varan. För att du ska kunna bevisa avtalsbundenhet genom t.ex. en fastställelsetalan borde mailet vara tillräckligt. Bundenhet mellan er borde alltså uppstått.

Påföljder (Köplagen)

Eftersom det rör sig om köp av lös egendom (båt) mellan privatpersoner blir Köplagen tillämpbar. Enligt denna lag kan du bland annat kräva fullgörande, hävning och/eller eventuellt skadestånd. Då avtalet är bindande och säljaren vägrar utge båten begår säljaren kontraksbrott. I ditt fall kan fullgörande enligt 23 §, hävning enligt 25 § eller skadestånd enligt 67 § bli aktuellt.

I skadeståndet ingår bland annat prisskillnad för eventuellt täckningsköp som du gjort. Täckningsköp kan ske under två omständigheter, antingen då du hävt avtalet eller inte hävt avtalet.

Häver du avtalet (på grund av att säljaren vägrar ge över sin båt) behandlas situationen i 68 §. Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp /.../ och har åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes, läggs priset enligt köpet och priset vid täckningsköpet till grund för beräkning av prisskillnad.

Innebörden är alltså att om du t.ex. köper en likadan båt för 10 000 kr mer än vad det första köpet skulle kosta har du rätt till 10 000 kr i skadestånd.

Häver du inte köpet behandlas situationen i 69 §, med liknande utgång.

Att säljaren har rätt till en höjning på grund av marknadspriset är ett tomt påstående utan grund. Eventuellt skulle en jämkning av avtalet enligt 36 § avtalslagen (t.ex. att man ändrar priset) bli aktuellt, men för det krävs att avtalet är oskäligt, vilket det absolut inte är enligt min uppfattning.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (303)
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?

Alla besvarade frågor (86660)