Avtalsbundenhet

2015-07-28 i Anbud och accept
FRÅGA
Bad en lokal gren av en stor byggkoncern om en offert gällande att renovera ett mindre badrum. De var på plats och tog mått mm samt lämnade jag in en komplettering. Fick ett formellt anbud med tydligt innehåll om vad som ingick samt ett pris på 61 000 kr efter ROT. Ringde och kontrollerade några saker med dem. Accepterade sedan anbudet via mail som de ville efter ca 7 dagar av de stipulerade 30 som var svarstid. 3 veckor senare skickar de ett mail som säger att de knappat in fel i sin kalkyl (en kalkyl som inte bifogades i anbudshandlingen) och att de därför skickar ett nytt anbud. Nu är summan 97 500 kr efter ROT. Ovanpå detta står det också i anbudet att om man avbokar ett beställt jobb debiteras man 2500 kr. Som jag läser avtalslagen så är företaget bundet till sitt anbud de lämnat. Har jag rätt och hur bör jag gå vidare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att ett bindande avtal ska uppstå enligt avtalslagen är utgångspunkten att det har skickats ett anbud av en part, som sedan accepterats av den andra parten. I AvtL 32 paragrafen finns en regel som innebär att den som skickat ett anbud som till följd av misstag fått en annan innebörd än tänkt, inte är bunden av anbudet om motparten borde insett misstaget. För att byggfirman ska kunna komma ifrån avtalet krävs således att du borde varit medveten om att anbudet av misstag hade fått ett felaktigt innehåll, exempelvis pga en orimligt låg ersättning.

Min bedömning av ditt fall är att det finns goda skäl för dig att ta detta vidare, framförallt med tanke på den dokumenterade bevisning som finns i form av mailkontakterna. Mitt råd är att du använder dig av lawlines tilläggstjänster utöver gratisrådgivning, där du kan få hjälp med att utforma ett kravbrev till firman och eventuellt gå vidare till domstol.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (301)
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?
2020-10-09 När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

Alla besvarade frågor (85296)