Avtalsbrott vid köp mellan privatpersoner

2015-07-24 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag köpte en resa av en privatperson som sålde den via blocket. Jag svischade över hälften så skulle hon göra namnändringen på biljetten idag. Hon uttryckte sig med att ni kan lita på mig. Idag sa hon att dom ångrat sig! Är detta ok?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det finns tyvärr inte ett enkelt svar på din fråga. När det kommer till att sluta avtal så finns det många problem som jurister sedan länge haft svårt att besvara. Man kan dock hålla sig till en del principer som avtalsrätten grundar sig på.

En av de viktigaste är principen ”pacta sunt servanda” och innebär kort att avtal skall hållas. Det är en viktig princip för att vi skall kunna lita på varandra. För att kunna hålla folk till de avtal de ingår måste man dock först kunna avgöra när ett avtal ingåtts, för detta finns principen om anbud-accept. I ditt fall verkar det klart att ni har ett avtal mellan er. Denna privatperson har gått ut med ett så kallat anbud genom sin annons, en vilja att sälja sin biljett, och du har svarat detta anbud genom att acceptera det. Ni har båda frivilligt uttryckt en vilja att ingå avtal med varandra. Eftersom vi inte har några formkrav i Sverige på avtal så som att det skall vara skriftligt eller liknande, får man därför säga att ni har ingått avtal med varandra.

Har man ingått avtal gäller avtalet och frångår man det så begår man avtalsbrott. Problemet med detta är att det inte finns några regler om vad som skall hända om någon skulle bryta sina avtal. Det finns inga straffrättsliga regler och det omnämns inte i avtalslagen. Så även om detta inte är okej kan det vara svårt för dig att hålla personen i frågan till ert avtal. Och vill du driva detta till en process så ligger bevisbördan på att ett avtal har ingåtts på dig, du är alltså skyldig att bevisa att ni ingått avtal med varandra. Utifall detta skulle leda till en tvist rekommenderar jag dig att spara allt korrespondens mellan er, hennes blocket-annons och alla kontoutdrag över dina överföringar.

Jag hoppas detta kan hjälpa dig!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (330)
2021-04-30 Kan en säljare höja priset på en vara trots att tiden för att svara på offerten inte har löptut?
2021-04-29 Säljares förklaringsmisstag
2021-04-28 Faktureringen är en annan summa än anbudet
2021-04-28 Kan ett avtal ha uppkommit trots en sen accept?

Alla besvarade frågor (92281)