Avtalsbrott vid bostadsköp

FRÅGA
Hej! Jag har skrivit under ett köpeavtal på en bostadsrätt via en mäklare som jag har vunnit genom budgivning. Har också betalat 15% I handpenning. Resten kommer betalas vid tillträdesdagen. I kontraktet står det att säljaren skall flytta ut 150907, men nu vill han i stället flytta ut senare. Min fråga är nu om säljaren har rätt att göra det? Kan jag vägra honom detta. Jag har nu tecknat både elavtal och försäkring fr.o.m. 150907. Vem har rätt till bostaden? Kan jag kräva skadestånd då detta borde vara ett avtalsbrott? Undrar också hur mycket ansvar mäklaren har i det hela. Kan jag också stämma honom? Tacksam för svar.
SVAR

Tack för din fråga.

Avtalsbrott

Eftersom det uttryckligen finns ett specifikt utflyttsdatum, tillika ditt tillträdesdatum, i kontraktet är det således det som gäller om inget annat finns avtalat om detta. Att inte följa det givna datumet är precis som du antyder ett avtalsbrott och kan medföra skadeståndsskyldighet för den avtalsbrytande parten. Att du har rätt till bostaden råder inga tvivel om i åtanke att det finns ett, vad som får antas av mig, korrekt utformat köpekontrakt.

Skadestånd och stämning

Som ovan är detta i typfallet något som genererar ersättning till den part som drabbas av avtalsbrottet, det vill säga du som köpare i detta fall. Rimligen kan man ha i tanken att riktlinjen för vilka kostnader som ersätts är de som är direkt hänförliga till avtalet och avtalsbrottets följder, exempelvis kostnader för eventuell hyra av flyttbil, behövliga hotellnätter etc. I vissa fall räcker det med att påtala ens rättigheter med en erinran om att man ämnar att bringa detta till domstol om så krävs, i andra fall måste man gå hela vägen innan ersättningen erhålls - vilket då alltså föregås av en stämningsansökan som är möjlig i dessa fall.

Mäklarens ansvar

Då det ur dina uppgifter inte finns något som tyder på att mäklaren försummat sitt arbete eller på annat vis påverkat att säljaren ämnar utföra ett avtalsbrott, förefaller det inte finnas något att utkräva av denne då säljaren verkar ha agerat på egen hand.

Ovanstående svar är givet enbart på dina beskrivna omständigheter, men det kan mycket väl finnas annat anmärkningsvärt varför detta svar bör läsas med vetskapen om att vidare uppgifter kan medföra ett annat svar.

Önskar du vidare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss per telefon på 08-533 300 04.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll