Avtalsbrott - vad kan man göra för att få betalt?

FRÅGA
Hej, Vad gäller ifall jag avtalat muntligt med en person att denne ska betala sina rättshjälpskostnader (jag blev skyldig att betala de egentligen. Jag har allting inspelat där personen säger att den ska betala de själv bara jah skickar över fakturan till honom. Kan jag polisanmäla detta nu när personen säger att han vägrar betala ?
SVAR

Tack för din fråga!

Ett muntligt avtal är enligt avtalslagen lika bindande som ett skriftligt avtal, men det kan vara svårare att bevisa både att ett muntligt avtal kommit till stånd och avtalets innehåll.

Om någon inte presterar i enlighet med ett avtal, t ex betalar det hen i avtalet åtagit sig att betala så kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om att de utfärdar ett betalningsföreläggande. Förenklat kan man säga att du ber KFM att säga till personen som du anser är skyldig dig pengar att betala sin skuld. För detta tar KFM ut en avgift. Den kan läggas på skulden du kräver in, men om inte personen kan eller vill betala får du betala avgiften tills vidare i alla fall. Det krävs också att förfallodagen är passerad, och att du kan visa på vad skulden avser och det ska gälla pengar.

I ditt fall så av den information du ger i frågan så skulle personen betala bara hen fick fakturan. Om fakturans förfallodag har passerat borde skuldens förfallodag passerats. Skulden avser pengar, och du kan förklara var den kommer ifrån. Så du borde kunna ansöka om betalningsföreläggande.

Om du gör det kommer KFM att skicka ett brev (betalningsföreläggandet) till den som du vill ha betalt av. Där kommer hen uppmanas att betala skulden. Om personen då bestrider att hen är skyldig dig pengar, dvs bestrider skulden, meddelar KFM dig detta och du får valet om du vill låta frågan avgöras i domstol.

Alternativet är att personen accepterar betalningsföreläggandet, och då får du ett utslag av KFM, ett "bevis" på skulden, som du då kan använda för att ansöka om handräckning. Handräckning innebär att du ber om hjälp av KFM att få pengarna. Begäran om handräckning kostar 300 kr, och det är samma sak där, den kan läggas på skulden men du får betala den tillsvidare om inte personen som är skyldig dig pengar gör det. När du begär handräckning så kommer KFM att utreda om personen har tillgångar eller kontanta medel som täcker skulden och utmäta dessa för skulden. Har personen inga pengar och inga tillgångar kan de utmäta personens lön. Om inte heller det går kan KFM inte göra något just då, men du kan (mot avgift) fortsätta att ha kvar ditt krav, och när det då kommer in pengar kommer de utmätas.

Observera att din ansökan om handräckning hamnar "sist i kön", och ev skulder och begäran om handräckning som finns innan kommer att gå före. Vissa skulder, t ex skatteskulder, är även om de tillkommit senare prioriterade och betalas först. Så det är en god ide att kontrollera personens skuldsaldo hos KFM. Det gör du enkelt genom att ringa KFM. Om personen har ett högt skuldsaldo är utsikterna att få dina pengar små, men du måste då själv avgöra om du vill ansöka om betalningsföreläggande, handräckning och bevaka skulden framöver.

Naturligtvis kan personen även välja att direkt när hen får betalningsföreläggandet betala skulden till dig. Då är det viktigt du drar tillbaka din ansökan hos KFM.

Om personen inte betalar och även bestrider betalningsföreläggandet får du som sagt valet att gå till domstol. Om du gör det blir det en sk fullgörelsetalan där du får väcka talan mot personen för att hen ska fullgöra sin del av avtalet (dvs betala dig). Om tingsrätten bifaller din talan, alltså slår fast att personen ska betala dig, så kan du sedan använda domen (som blir en sk exekutionstitel) för att via KFM begära handräckning. Efter det blir det som redovisats ovan. Att driva saken i domstol innebär en högre kostnad, om domstolen beslutar till din fördel (att personen ska betala) så kan även kostnaden för domstolsärendet läggas på skulden. Om domstolen däremot inte skulle besluta till din fördel får du stå för kostnaderna själv och kan även få betala motpartens kostnad.

Så det första jag skulle göra i ditt läge är att kontrollera personens skuldsaldo hos KFM och se om det i praktiken är någon ide att gå vidare eller om det skulle vara närmast utsiktslöst även med en dom. Jag skulle även skicka personen en uppmaning att betala senast ett visst angivet datum, och meddela att du annars avser att överlämna ärendet till KFM. Om inte det hjälper måste du själv ta ställning till om du vill gå vidare enligt det beskrivna eller ej, det valet måste du göra själv och baserat på skuldsaldo, skuldens (till dig) totala storlek och vilka ekonomiska möjligheter du har att driva en ev process mot personen.

Att göra en polisanmälan på grund av avtalsbrott där personen vägrar betala utefter avtalet såsom du beskriver är dock inte möjligt, det är inte ett sådant brott utan en civilrättslig fråga som får lösas enligt ovan.

KFM har mycket bra information om hur du gör för att ansöka om betalningsföreläggande och vad som händer m.m. samt information om de olika avgifterna, du kan läsa mer om det här.

Lycka till och hoppas att det ordnar upp sig.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?