Avtalsbrott efter ingånget köpeavtal

FRÅGA
HejVi var och tittade på en hund idag som vi bestämde oss för att köpa. Vi skrev på ett köpeavtal för hund och betalade 1000 kr i handpenning. I avtalet står datum då vi planerar att hämta hem valpen. Någon timme efter att vi lämnat deras hem så skrev säljaren att det ångrat sig och inte vill sälja valpen. Kan de göra så? Är det ett avtalsbrott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln inom avtalsrätten är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas. För att ett giltigt avtal ska anses föreligga krävs det ett giltigt anbud och en giltig accept som överensstämmer med anbudet, 1 § avtalslagen. Då båda parter i detta fall har skrivit under ett köpeavtal föreligger ett giltigt avtal. Det är svårt att svara på frågan om det rör sig om ett avtalsbrott eller inte utan att ha läst avtalet, men om det inte finns några klausuler eller liknande som säger att säljaren har rätt att ångra sig torde det röra sig om ett avtalsbrott att inte sälja valpen.

Jag kommer fortsättningsvis utgå från att säljaren är en privatperson och att köplagen därför är tillämplig, 1 § köplagen. Om säljaren istället är en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig istället, 1 § konsumentköplagen, slutsatsen kommer bli den samma men med hänvisning till andra lagrum. Om säljaren inte håller hunden tillgänglig för avhämtning på den plats och tid som gäller enligt avtalet har ni som köpare rätt att kräva att köpet fullgörs eller häva köpet och ni har dessutom rätt till skadestånd. Vad som gäller beträffande krav på förgörelse, hävning och skadestånd återfinns i 23-29, 67 §§ köplagen. Något som är viktigt att komma ihåg är att köplagen är dispositiv, vilket betyder att denna endast blir tillämplig om ni inte har avtalat om något annat, 3 § köplagen.

Sammanfattningsvis beror det helt på vad som står i avtalet, dels i frågan om ett avtalsbrott föreligger men även i frågan vilka påföljder som kan göras gällande.

Med Vänliga Hälsningar,

Mikaela Nordh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (108)
2020-05-24 Uppskjuten föreställning och hävning
2020-04-25 Kan man frångå ett muntligt avtal?
2020-04-09 Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund
2020-03-15 Huvudmans ersättningsmöjligheter vid befogenhet- och behörighetsöverskridande från fullmäktig.

Alla besvarade frågor (81823)