Avtals ingående vid annons

2020-12-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, Jag ska sälja min segeljolle och har satt ut annons med priset 15 000 kr.Jag har fått flera intresserad spekulanter, bland dem en gammal skolkamrat som är beredd att betala det begärda beloppet. Det är bara det att jag inte vill sälja till min skolkamrat, han är så slarvig med alla grejor han äger och jag vill inte att min fina segeljolle ska bli förstörd. Kan jag låta bli att sälja till min skolkamrat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär att man har möjlighet att fritt välja vem man vill ingå avtal med, och vad avtalets innehåll ska vara. Man har därför rätt att neka en motpart att ingå avtal utan att ange någon särskild grund för det. Avtalsfriheten är inte stadgad i någon särskild lag utan är en allmän rättsprincip.

För att ett avtal ska komma till stånd krävs typiskt sett ett anbud och en accept. Förenklat innebär det att vi först har en avtalspart som lägger ett förslag till avtal (ett anbud), och att när detta godtas av motparten (accept) är avtalet ingånget.

Din annons är dock inte att se som ett anbud, eftersom annonser och liknande öppna erbjudanden snarare är att se som ett utbud än ett anbud. Ni har därför inte träffat ett avtal bara genom att din skolkamrat har svarat på annonsen.

Du är alltså inte skyldig att ingå ett avtal med din skolkamrat, och behöver därmed inte sälja segeljollen till honom om du inte vill.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (324)
2021-04-20 Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?
2021-03-23 Fråga om vilken acceptfrist som gäller vid ett muntligt anbud
2021-03-17 Är avtal om köp av bil bindande?
2021-03-14 Återkallelse av anbud

Alla besvarade frågor (91430)