Avtals giltighet oberende av underskrift

2015-12-20 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit på ett hyresavtal men skrivit min namnteckning i fel ruta och undrar om det fortfarande gäller? Spelar det ingen roll vart man skriver sin signatur på ett kontrakt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresavtalets giltighet är inte beroende av era underskrifter. Det är gällande så länge du och hyresvärden har haft för avsikt att avtalet ska gälla enligt de villkor som där är angivna. En underskrift innebär enbart att det är lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts mellan er. Det har alltså enbart betydelse om ni t.ex. skulle hamna i en tvist där du påstår att inget avtal har ingåtts mellan er. Hyresavtalet gäller därmed fortfarande, om inget annat talar emot.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (80537)