Avtals bindande verkan och avtalstolkning

2019-10-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Tog över en gammal hund från en kennel för ingen kostnad. I köpeavtalet som kennelägare och jag skrev under skrev hon "erbjuder återköp", dvs om jag ångrade mig skulle hunden tbk till henne. Nu funkade det tyvärr inte hemma hos mig med den nya hunden, men jag ansåg inte att den gamla kenneln var ett så bra hem utan hittade ett annat hem för hunden. Min fråga är...kan kennelägaren kräva hunden åter pga av tillägget i köpeavtalet? Tack påförhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör avtalstolkning och då är det egentligen avtalet som lägger grunden för hur vi kan tolka innebörden av avtalet. Avtalsrättsliga principer kan också användas för vägledning vid tolkning

Avtalets bindande verkan

Huvudregeln är att avtal är till för att hållas. Innebörden av detta bli att det ni kommer överens om, muntligen eller skriftligen, blir bindande för båda parter. Finns det ett tillägg som säger att kenneln ska få köpa tillbaka hunden så måste det följas. Eftersom avtalet finns i skriftlig form så fungerar detta som ett bevis för er överenskommelse.

Avtalstolkning

Ibland kan det bli svårt att avgöra vad en bestämmelse i ett avtal faktiskt innebär. Innebär formuleringen "erbjuder återköp" verkligen att din avtalspart har företräde till att köpa hunden?

Tolkningen kan göras med ordalydelsen som grund. Vad är det som faktiskt står i avtalet?

Du som inte skrivit avtalet gynnas även av den så kallade "oklarhetsregeln". Oklarhetsregeln innebär att avtalet alltid tolkas till nackdel för den som skrev det. Den som uttryckt sig på ett oklart sätt får enligt regeln då stå sitt kast.

Huvudregeln är att det ni kommer överens om är det som gäller för båda parter. Är ni oense så görs en mer djupgående analys på avtalsvillkorets innebörd.

Tyvärr kan jag inte göra en mer ingående tolkning i brist på underlag. Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1301)
2020-05-28 Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?
2020-05-27 Vad heter utförandeentreprenad på engelska?
2020-05-26 Vittnen vid framtidsfullmakt
2020-05-26 Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?

Alla besvarade frågor (80507)