Avtalat om kortare uppsägningstid vid hyra, gäller faktiska tiden eller tills månadsskiftet?

Hej!

Jag hyr en bostad av en privatperson.

I kontraktet står specificerat att två månaders uppsägningstid gäller.

Jag har den 13/1 - 18 sagt upp kontraktet, gäller då uppsägningen from nästa månadsskifte eller från datumet då uppsägningen gjordes? Dvs ska jag betala hela mars månads hyra eller ungefär halva?

Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresreglerna är så kallat semidispositiva. Det betyder att man kan avtala annat än det som står i lagen om det som ni avtalade är till fördel till hyresgästen, alltså du. Oavsett om du hyrde på bestämd tid eller obestämd tid, alltså om ni hade bestämt att du skulle hyra bostaden till och med ett visst datum eller om det var tillsvidare så har du som hyresgäst alltid rätt att säga upp hyresavtalet att gälla med en uppsägningstid på tre månader (12 kap. 5 § jordabalk).

Men eftersom ni hade avtalat om en kortare uppsägningstid för dig som hyresgäst så gäller den och det är alltså två månaders uppsägningstid som gäller för dig. Om det var lagens uppsägningstid på tre månader som skulle gällt så hade hyresavtalet upphört att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. När det ni nu avtalat om annat så får man göra en avtalstolkning för att avgöra vad ni kom överens om. Rent bokstavligt, om det i avtalet står "två månaders uppsägningstid gäller" tolkar jag det som att det gäller till 13/3 och inte 31/3. Men med reservation för att jag inte läst ert specifika hyresavtal.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning