Avtalad uppsägningstid vid tidsbestämda avtal

2017-08-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi hyr in oss i ett stall. I kontraktet så står det att avtalsperioden går ut 0901 men samtidigt kan förlängas om båda parter är överens. Enligt kontraktet är det även 2 månaders ömsesidig uppsägningstid. Om vi väljer att inte förlänga kontraktet nu (0828), har vi fortfarande två månaders uppsägningstid då eller kan man se det som att kontraktet är uppsagt och att vi inte har några förpliktelser efter 0901?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring om upphörande av ett tidsbestämt avtal påverkas av en avtalad uppsägningstid.

Frågor om hyresavtal, hyrestid och uppsägning regleras i jordabalken (JB).

I ditt fall har du och hyresvärden ingått ett så kallat tidsbestämt hyresavtal, det innebär att ert avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång dvs. 0901. Detta gäller dock bara om ert hyresförhållande har varat i mindre än nio månader i följd. Om ert hyresförhållande har varat längre än nio månader i följd, måste du säga upp avtalet för att det ska upphöra att gälla. Avser du inte att förlänga hyresavtalet och avsluta dina förpliktelser senast 0901, måste du alltså ha sagt upp avtalet senast 0701 eftersom att du och din hyresvärd har avtalat om en uppsägningstid på 2 månader. Om du inte har sagt upp avtalet under uppsägningstiden, kommer avtalet att löpa vidare på obestämd tid efter 0901, förutsatt att du och din hyresvärd inte har avtalat om vad som sker vid utebliven uppsägning.
Är det så att ert hyresförhållande har varat i mindre än 9 månader i följd, så behöver du inte tänka på uppsägningstiden, eftersom att ett sådant avtal förfaller utan krav på uppsägning.
(12 kap. 2 § 2 och 3 stycket JB).

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vid fortsatta funderingar är du åter välkommen att vända dig till Lawline.
Fortsatt lycka till med ditt ärende!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1646)
2021-11-30 Besittningsskydd vid privat uthyrning
2021-11-30 Djurförbud- hyresrätt
2021-11-27 Vilken uppsägningstid gäller?
2021-11-24 Har arbetsgivaren större handlingsutrymme när denne agerar hyresvärd än vad andra hyresvärdar normalt sett har?

Alla besvarade frågor (97671)