FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal07/05/2020

Avtalad uppsägningstid för hyreslokal

Hej!

Jag är egenföretagere och hyr ett kontor. I hyreskontrakt står det att: Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 3 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 1 år.

(Jag skrev på kontraktet 2018-12-15 till och med 2019-06-14, darefter skulle den förlängas automatiskt med 1 år)

Jag önskar att säga upp mitt kontrakt som går utt den 20-06-14, har jag fortfarande rätt att säga upp den med 3 månaders uppsägning eller är jag bunden 1 år framåt?

Kontraktet jag skrev på var mellan mig och företag som sen sålde lokalen till ett annat företagt. Jag skrev ingen kontrakt med den nya ägaren. Är kontraktet är fortfarande gilltig?

Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyreskontraktet ska sägas upp minst 3 månader före hyresperiodens utgång
Du har, som kontraktet lyder, rätt att säga upp kontraktet minst 3 månader före hyresperiodens utgång. Den avtalade hyrestidens utgång är 20-06-14. Du ska således säga upp kontraktet senast 3 månader före denna tidpunkt. Du kommer härmed åtminstone vara bunden ett år framåt.

Hyreskontraktet är fortfarande giltigt när hyreslokalen bytt ägare
Du behöver inte skriva något kontrakt med den nya ägaren. Kontraktet fortsätter att gälla även vid byte av ägare (7 kap. 13 § första stycket jordabalken)

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?