Avtala om otrohet och underhållsskyldighet

2016-07-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vad kan man skriva ett avtal om och hur måste avtalet se ut för att gälla juridisk?Kan man exempelvis skriva ett avtal mot otorgenhet i en relation och att den ene ska dömas till böter om kontraktet bryts? Kan man göra ett avtal som säger att om kvinnan blir gravid så måste hon göra abort, annars blir killen ej skyldig att betala underhåll?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsrätten bygger på att var och en har rätt att fritt ingå avtal. Alla avtal föreligger dock inte i juridisk mening, det vill säga att ett avtal kan sägas föreligga även om en myndighet inte kan ingripa om avtalet bryts. Sådana avtal är ju dock på ett sätt meningslösa, just för att de inte kan sanktioneras eller upprätthållas av det allmänna.

Principen om pactum turpe innebär att myndigheter inte ingriper i avtal som "strider mot god moral". Sådana avtal erkänns alltså inte av rättsordningen. Exempel på sådana avtal är avtal om sexuella tjänster. Det finns dock ingen "lista" på vilka avtal som utgör pactum turpe. Om avtalet grundar sig på en naturaprestation gentemot en penningprestation, och naturaprestationen redan utförts, är det dock mer oklart hur rätten hade hanterat situationen. Ett sådant fall har inte till min kännedom tagits upp i Sverige.

Min åsikt är dock att rätten hade avvisat en talan om vite vid otrohet med hänvisning till pactum turpe. Att avtala bort underhållsskyldigheten är inte möjligt eftersom underhållsskyldigheten framgår av lag. Ett sådant avtal är således ogiltigt.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger
2020-09-13 Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?
2020-09-09 Vilka angelägenheter fåren framtidsfullmakt avse?

Alla besvarade frågor (84350)