Avtala om bevisbörda?

2021-11-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA
HejFår två parter ex privatperson eller näringsidkare avtala om vem bevisvördan ska ligga påeller kanske avtalsformulera: "den som påstår nåt har bevisbördan för argumentet"Mvh //
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget entydigt svar på frågan utan det beror på situationen. Generellt sett så råder avtalsfrihet vilket innebär att man kan avtala om den men det finns många undantag från detta där lagen placerar bevisbördan på en viss part och inte tillåter justering. Detta är vanligt i ojämlika förhållanden. Till exempel är det vanligt med lagstiftning som är bindande i konsumenters fördel eftersom näringsidkare ses som den starkare parten. Om det saknas sådan lagstiftning är det dock fritt fram att avtala.

Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98546)