Avtala bort lag om samägande?

2017-05-08 i Samägandeavtal
FRÅGA
Min man fick tillsammans med sin bror via ett gåvobrev 1980 en fritidsfastighet. Hans bror avled 1995 och hans del ägs nu av hans bröstarvingar. Dessa vill nu bli utlösta av min kan. I gåvobrevet finns reglerat hur detta skall gå till. Min mans bror har i sitt testamente en paragraf som säger att "fastigheten inte kan säljas utan min brors skriftliga samtycke". Kan detta betyda att min man inte är tvungen att lösa ut sina brorsbarn? Att brorsbarnen får vänta tills min man också vill sälja?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samägande av fastighet aktualiseras lag (1904:48) om samäganderätt (samäganderättslagen), se 1 §. Samäganderättslagen är emellertid dispositiv, vilket innebär att man kan "avtala bort" tillämpningen av lagen. En gåvohandling är en form av avtal, och det finns alltså inga hinder från att i ett gåvobrev avtala bort lagen lagens tillämpning. Det föreligger vidare inte heller några hinder att enbart avtala bort specifika delar av lagen som man inte vill ska tillämpas vid ett eventuellt förfarande enligt lagen.

I vanligt fall finns möjlighet för varje delägare att rätt att ansöka om att fastigheten ska utbjudas till offentlig auktion (jämför 6 § samäganderättslagen), denna möjlighet verkar emellertid, enligt din fråga, ha avtalats bort. Således har brorsbarnen inte möjlighet att åberopa denna paragraf.

Vidare, det finns ingenting i lagen som säger att din man är tvungen att lösa ut brorsbarnen, utan de får vänta tills din man också vill sälja. Notera också att det enligt 2 § samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning.

Lag (1904:48) om samäganderätt hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (598)
2021-07-27 Överlåtelseförbud och samägande samtidigt
2021-07-07 Handlat utan samtycke vid samägd fastighet?
2021-07-06 Tvångsförsäljning av hus
2021-06-30 Dold samäganderätt till hund

Alla besvarade frågor (94276)