Avtala bort giftorätten

Hur formulerar man ett äktenskapsförord där hela giftorätten avtalas bort?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över hur ett äktenskapsförord kan formuleras för att hela giftorätten ska avtalas bort. I det följande börjar jag med att ge ett exempel på hur det kan formuleras, därefter följer några grundläggande kommentarer om giftorätten.

Reglerna om giftorätt och äktenskapsförord återfinns främst i äktenskapsbalken (hädanefter förkortad ÄktB).

Exempel på formulering där giftorätten avtalas bort

Vi, som ska gifta oss, avtalar med detta äktenskapsförord följande:

1 § All egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet, liksom all avkastning av denna egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom som den andra parten inte har giftorätt i.

2 § All egendom som någon av oss kommer att få ärva eller få genom gåva eller testamente, samt avkastning därav, ska vara mottagarens enskilda egendom som den andra parten inte har giftorätt i.

3 § All annan egendom som någon av oss förvärvar under äktenskapet, samt avkastning därav, ska vara förvärvarens enskilda egendom som den andra parten inte har giftorätt i.

Några kommentarer om giftorätten

Det bör noteras att giftorätten inte är någonting som i sig går att avtala bort. Det är dock möjligt att indirekt avtala bort giftorätten genom att göra all egendom till enskild egendom.

Vid en framtida eventuell bodelning är det bara giftorättsgodset som ingår. (10 kap. 1 § ÄktB)

Det innebär att om det inte finns något giftorättsgods, exempelvis till följd av att all egendom är enskild egendom, behövs ingen bodelning göras och respektive make behåller då sin enskilda egendom. (9 kap. 1 § ÄktB)

Ett av sätten att göra någonting till enskild egendom på är att upprätta ett äktenskapsförord – vilket exempelvis kan formuleras på det sätt jag gjort här ovan. (7 kap. 2 § ÄktB)

Om du känner att du behöver vidare hjälp med upprättandet av äktenskapsförord är det någonting vi erbjuder till ett fastpris här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning