Avtal som upphäver rättighet enligt anställningsskyddslagen

2015-11-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande tillsvidaretjänst.Om det är så att jag närmar mig 2 år och har rätt till fast tjänst. Om arbetsgivaren i detta tillfälle lägger fram ett papper som säger att jag avsäger mig rätten till fast anställning.utan att förklara omständigheterna.och hur gäller detta pappret om man jobbar vidare som vikarie i flera år.Är man då tvingad att skriva på detta ?Är pappret som man skrivit på juridiskt bindande om det visar sig efteråt att man arbetat över två år och är enligt arbetslagen redan tillsvidareanställd.vänligen
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du har varit anställd som vikarie hos din arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod så ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Detta framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 § andra stycket. Eftersom avtalet mellan dig och arbetsgivaren, om att du för framtiden avsäger dig tillsvidareanställning i det fall att din sammanlagda anställningstid uppgår till två år, upphäver din rätt enligt lagen så är detta avtal ogiltigt (Lag om anställningsskydd 2 § andra stycket; jämför också domen i AD 1977 nr 56). Även om arbetsgivaren händelsevis skulle erbjuda dig ersättning i utbyte mot att du ingår avtalet och avsäger dig rätten till tillsvidareanställning så är avtalet ogiltigt.

Det är dock värt att notera att det kan finnas avvikelser i kollektivavtalet från bestämmelsen om hur vikariat övergår till tillsvidareanställning (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). För att vara fullt säker på vilka förutsättningar som gäller för att din anställningsform ska ändra karaktär så rekommenderar jag att du kontaktar den fackförening som är representerad på din arbetsplats.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll