Avtal som saknar datum är det giltigt?

2017-10-07 i Formkrav
FRÅGA
Avtal som saknar datum är det giltligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för avtal i Sverige är att det inte uppställs några krav på avtalets innehåll och form. Det är i de flesta fall tillräckligt att det finns en gemensam partsvilja att ingå avtal för att formkraven i lagen ska vara uppfyllda.

Ibland uppställs dock formkrav i lag, dvs att avtalet ska ingås på visst sätt, det kan där ställas upp krav på att avtalet ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att datumet när avtalet upprättades finns med.

Eftersom jag vet vilken typ av avtal din fråga gäller så kan jag inte hjälpa dig mer än genom att rekommendera dig att kolla igenom den lag som reglerar din typ av avtal och se efter ifall det uppställs några formkrav. Är det exempelvis ett överlåtelseavtal av fast egendom som man vill upprätta så läser man i Jordabalken, handlar det om ett testamente så läser man i Ärvdabalken. De olika lagarna kan du hitta på https://lagen.nu/.

Ifall du vill ha hjälp med att ta reda på om det uppställs några formkrav för din typ av avtal är du välkommen att återkomma med en ny fråga där du beskriver vilken typ av avtal din fråga gäller.

Med vänliga hälsningar,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97674)