Avtal ska hållas!

Hej!

Jag blev nyligen uppsagd på min anställning som fotbollstränare och måste sluta med omedelbar verkan.

I mitt kontrakt står det att om någon av parterna (jag eller klubben) väljer att bryta avtalet ska det gälla att upphöra efter 3 månader inom avtalsperioden. Kontraktet gäller t.o.m. 31 december 2021.

Det leder mig till följande två frågor.

1. Klubben vill att jag slutar med omedelbar verkan. Men hur fungerar det enligt avtalet där det står att det upphör att gälla 3 månader efter uppsägning?

2. Och hur fungerar det med lönen? Min månadsinkomst för detta arbete är 4000 kr/månaden. Har klubben då en skyldighet att betala ut lön till mig den kommande 3 månaderna?

Mvh Johan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grundläggande för alla typer av avtal är att de ska hållas. Om någondera part inte gör detta begår vederbörande ett avtalsbrott vilket kan innebära konsekvenser, såsom skadestånd. Så vitt jag förstår din fråga har du och klubben ett villkor i erat avtal som föreskriver tre månaders uppsägningstid. Då är det detta som gäller om du blivit uppsagd.

Det är visserligen möjligt att bortse från villkoret om uppsägningstid, men då måste båda parter vara överens om detta. Med andra ord, om du vill fortsätta arbeta de sista tre månaderna så har du rätt till det. Under denna tid har du också givetvis rätt till föreskriven lön. Om klubben skulle vägra låta dig arbeta under uppsägningstiden har den ändock en skyldighet att betala den lön du borde haft om du arbetat, i enlighet med erat avtal. Görs detta inte begår som sagt klubben ett avtalsbrott.

Min bedömning är alltså att du har "rätten på din sida" och kan kräva att klubben fullföljer dess förpliktelser i enlighet med avtalet.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Adam FymanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”