Avtal om uthyrning av parkering

2021-06-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut ett hus och undrar om inte hyresgästen måste ha ett till kontrakt om parkering. Står bara uthyrning av hus i kontraktet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni måste ha ett kontrakt om parkering, eftersom det inte står något om detta i kontraktet gällande huset. För att besvara frågan används jordabalken (JB).

Även muntliga avtal är gällande

Parkering utomhus är ett lägenhetsarrende. Vid ett lägenhetsarrende är både skriftliga och muntliga avtal giltiga (JB 8 kap. 3 § 3 stycket). Om parkeringen är inne i ett garage är det inte ett lägenhetsarrende, utan uthyrning av en del av en byggnad. Dock är även i detta fall muntliga avtal gällande (JB 12 kap. 2 §).

Skriftliga avtal är att föredra

Även om ni inte har ett skriftligt avtal om parkeringsplatsen, utan endast ett muntligt, så är detta alltså gällande. Dock brukar det anses att ett skriftligt avtal är att föredra, eftersom detta gör det lättare för er att se att ni är överens om villkor, hyra, uppsägning osv.

Eftersom det skriftliga avtal som ni har i nuläget endast gäller huset, så har ni alltså inte något skriftligt om parkeringen. Avtal om parkeringen kan dock antingen läggas som en klausul i avtalet om uthyrningen av huset eller skrivas som ett separat avtal. Ofta skrivs ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden så att detta får ett separat avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?