Avtal om servitut med fastighetens förre ägare.

2017-11-10 i Servitut
FRÅGA
Jag tycks ha skrivit ett lastande servitut ang. nyttjande av markbit mellan två byggnader, med person som ej tycks varit ägare till fastigheten vid servitutets bildande. Detta skrevs i år 2017 och ser nu att ägarbyte skedde 2016-09-06 enl. Lantmäteriet.Går det att få det upphävt? Då servitutet är skrivet med tidigare ägare.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstått det rätt så blev en ny person lagfaren ägare till fastigheten 2016-09-06. Detta betyder att du slutit ett avtal om servitut med någon som enligt fastighetsregistret inte var ägare till fastigheten vid tidpunkt för avtalet.

Det som händer då är tyvärr att din rätt till servitutet "utsläcks" och att nuvarande fastighetsägare inte behöver respektera det avtal du har med den förre ägaren. Om det däremot är så att Lantmäteriet har beviljat din inskrivning om servitut trots att den givits av någon som inte var ägare är det möjligt att de begått ett misstag. En sådan ansökan ska egentligen antingen avslås eller förklaras vilande enligt jordabalken 23 kap 3 § 1 stycket. Om de gjort ett misstag bör du höra av dig till dem.

Att din rätt utsläcks följer av att någon annan köpt fastigheten och blivit lagfaren ägare innan du fått ditt servitut inskrivet (se jordabalken 17 kap 1 och 3 §§).

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om det är så att jag missförstått omständigheterna.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (301)
2021-09-14 Vad får man göra på ett servitut?
2021-08-06 Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Alla besvarade frågor (95785)