Avtal om samäganderätt

2016-10-15 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vad är viktigt att ha i ett samägande avtal för en brygga?Vi är tre som ska äga den, den byggs på min tomt.Hur ska värdet på bryggans räknas vid en ev. försäljning?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För det första kan nämnas att det finns en lag som reglerar samägande, nämligen lag om samägande rätt, se här. Däri kan ni ta stöd ifall ni tycker att reglerna i lagen passar er, men har ni kanske andra förutsättningar eller vill ni utforma ert samägande annorlunda får ni, som alldeles strax ska framgå, göra det.

Lagen är nämligen dispositiv, vilket betyder att avtal mellan parter dvs mellan er tre, har företräde. Det råder alltså avtalsfrihet, vilket medför att ni är fria att själva utforma er samäganderätt hur bäst ni vill. Något som är viktigt att ha med är dels ägarandelen dvs hur mycket av bryggan varje person äger, dels vad som ska hända om ni blir oense, exempelvis om en vill sälja men inte de andra 2. Kanske ska majoritetsbeslut gälla?

En utgångspunkt (som även finns i lagen) när det gäller en eventuell försäljning är att försäljningen sker utifrån ägarandel. Det vill säga, om alla tre äger 1/3 av bryggan var, så vid en eventuell försäljning säljs den till marknadsvärdet och varje part får ut 1/3 av summan (se bl.a 6 § i SamägL).

Detta kan ses som en rättvis utgångspunkt när man samäger något, men kanske vill du äga en större del då bryggan är på din tomt? I så fall måste du komma överens med de andra två om det, och detta måste framgå av avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Johanna Barfoed
Fick du svar på din fråga?