FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet06/11/2017

Avtal om nyttjanderätt av fast egendom

Hej!

När vår mor gick bort för snart 25 år sedan ärvde jag och mina två syskon ett sommarhus. I samband med bouppteckningen skrevs ett nyttjanderättsavtal för huset till min mors dåvarande make, som inte är vår far.

I avtalet står: XX, YY, ZZ och FF överenskommer att härmed om följande avtal beträffande fastigheten Fastigheten 5, Kommun.

§1 FF medges rätt att så länge han önskar, för egen del disponera ovannämnda fastighet, Fastigheten 5, Kommun.

§2 Någon hyra ska inte utgå.

§3 FFs del i fastigheten skall överföras på CC (min mors och FF:s gemensamma barn). När denna gåva har skett skall nyttjanderätten inskrivas i fastighetsboken.

§4 FF skall stå för löpande kostnader samt normalt underhåll och erlägga den skatt som åvilar fastigheten.

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område.

Mina syskon och jag har inget intresse i fastigheten och har inte nyttjat den sedan vår mors frånfälle. Nu kommer dessutom kommunen med krav om anslutning till kommunalt VA, som är förenat med stora kostnader, som väl rimligtvis inte kommer falla inom ramen för vad vår styvfar ska bekosta enligt nyttjanderättsavtalet? Vi skulle av den anledningen vilja avyttra fastigheten snarast.

Har försökt läsa Jordabalken kap. 7 §5, men vet inte om den är tillämpligt i detta fall.

Nu till frågan, hur länge gäller nyttjanderätten i vårt fall? Är den på all framtid, eller är det i 25 år?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du är fundersam huruvida 7 kap. 5 § JB är tillämplig i ert fall. Av bestämmelsen följer att ett nyttjanderättsavtal avseende fast egendom inom detaljplan kan ingås för max 25 år. Vidare av bestämmelsen följer dock att nyttjanderättsavtal avseende annat än jordbruksarrende får ingås på livstid. I ert fall verkar det inte röra sig om jordbruksarrende vilket innebär att nyttjanderättsavtalet får ingås på livstid. Nyttjanderätten i ert fall gäller alltså så länge FF önskar. Precis som du skriver faller inte betalningsskyldigheten på nyttjanderättsinnehavaren utan tyvärr på er som ägare.

Hoppas mitt svar besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren94@gmail.com.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”