Avtal om nyttjanderätt av fast egendom

2017-11-06 i Fastighet
FRÅGA
Hej!När vår mor gick bort för snart 25 år sedan ärvde jag och mina två syskon ett sommarhus. I samband med bouppteckningen skrevs ett nyttjanderättsavtal för huset till min mors dåvarande make, som inte är vår far. I avtalet står: XX, YY, ZZ och FF överenskommer att härmed om följande avtal beträffande fastigheten Fastigheten 5, Kommun. §1 FF medges rätt att så länge han önskar, för egen del disponera ovannämnda fastighet, Fastigheten 5, Kommun. §2 Någon hyra ska inte utgå. §3 FFs del i fastigheten skall överföras på CC (min mors och FF:s gemensamma barn). När denna gåva har skett skall nyttjanderätten inskrivas i fastighetsboken. §4 FF skall stå för löpande kostnader samt normalt underhåll och erlägga den skatt som åvilar fastigheten. Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Mina syskon och jag har inget intresse i fastigheten och har inte nyttjat den sedan vår mors frånfälle. Nu kommer dessutom kommunen med krav om anslutning till kommunalt VA, som är förenat med stora kostnader, som väl rimligtvis inte kommer falla inom ramen för vad vår styvfar ska bekosta enligt nyttjanderättsavtalet? Vi skulle av den anledningen vilja avyttra fastigheten snarast. Har försökt läsa Jordabalken kap. 7 §5, men vet inte om den är tillämpligt i detta fall. Nu till frågan, hur länge gäller nyttjanderätten i vårt fall? Är den på all framtid, eller är det i 25 år?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du är fundersam huruvida 7 kap. 5 § JB är tillämplig i ert fall. Av bestämmelsen följer att ett nyttjanderättsavtal avseende fast egendom inom detaljplan kan ingås för max 25 år. Vidare av bestämmelsen följer dock att nyttjanderättsavtal avseende annat än jordbruksarrende får ingås på livstid. I ert fall verkar det inte röra sig om jordbruksarrende vilket innebär att nyttjanderättsavtalet får ingås på livstid. Nyttjanderätten i ert fall gäller alltså så länge FF önskar. Precis som du skriver faller inte betalningsskyldigheten på nyttjanderättsinnehavaren utan tyvärr på er som ägare.

Hoppas mitt svar besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren94@gmail.com.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?