Avtal om kompensation för förlorad pension

Hej! Går det att skriva ett avtal om att min man ska kompensera mig för förlorad pesion då jag under 10 års tid tagit hand om barn/markservice och jobbat deltid, om vi skulle skiljas. Hans tjänstepension går ej att dela tyvärr.

Jag vill vara proaktiv och se över min situation.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om makars avtal finner du i äktenskapsbalken (här) och avtalslagen (här).

Som du mycket riktigt påpekat omfattas tjänstepensioner generellt inte i bodelningar efter äktenskap (ÄktB. 10:3). Detta leder ofta till omfattande snedfördelningar för den som exempelvis tagit ut föräldraledighet. Det är därför föredömligt att du börjar tänka på detta i god tid innan en skilsmässa kan bli aktuell.

Vad jag vet finns inga hinder för två individer att ingå i ett avtal om att kompensera den andres förlorade pension för en framtida motprestation. I så fall gäller avtalslagen (här), och din make är skyldig att ersätta dig under de förutsättningar som ni båda avsåg då ni ingick i avtalet. Avtalet kategoriseras i så fall som ett så kallat villkorat avtal, eftersom konsekvensen av det bara slår in under vissa förutsättningar (skiljsmässa). Även om muntliga avtal är giltiga kan det av bevisskäl vara bra att upprätta ett skriftligt och så tydligt avtal som möjligt.

Ifall att avtalet skulle likställas med en gåva, det vill säga en prestation utan motprestation, kan man behöva beakta särskilda regler om gåvor mellan makar (ÄktB. 8 kap.) . Anledningen till att makars gåvoavtal särregleras är för att en make inte ska kunna undandra borgenärer pengar vid exempelvis en utmätning genom att "låtsas" ge en gåva eller hitta på det i efterhand. För att en gåva mellan makar ska bli aktuell måste den antingen fullgöras eller registreras hos skatteverket (ÄktB 8:1). Med fullgörelse menas att det måste ske en besittningsövergång och att den andra maken förlorar rådigheten över egendomen, vilket givetvis kan vara svårt att genomföra för makar som bor ihop. En registrering skulle innebära att pengarna blev dina innan en eventuell skilsmässa.

Direkt innan en skilsmässa finns även möjlighet för dig och din make att komma överens om att upprätta ett så kallat föravtal som anger hur bodelningen ska gå till och vem som får vad på sin lott. Det är dock inte möjligt att göra förrän man vet att en skilsmässa kommer bli av (ÄktB. 9:13).

På grund av dessa komplicerade regler skulle jag föreslå att ni helt enkelt upprättar ett äktenskapsförord som ger dig rätt till motsvarande belopp som du vill bli kompenserad vid en bodelning. Ett äktenskapsförord anger att man skyddar sin egendom från att ingå i bodelningen. Om du inte i dagsläget har tillräckligt med egendom för att täcka den kompensationen kan äktenskapsförordet alltså behöva föregås av att din man ger dig sin egendom genom en gåva som också registreras hos skatteverket. För att genomföra denna process skulle jag rekommendera att du anlitar en jurist.

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”