Avtal om äganderätt till andelar i lös egendom

2018-06-18 i Formkrav
FRÅGA
Vad måste ett avtal om procentuellt ägande av en bronsskulptur innehålla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror till stor del på vilket slags avtal det är fråga om. Om det t.ex. gäller ett köp som du och någon annan person gör bör datum, parter, pris, plats, en beskrivning av köpeobjektet och en förklaring om hur äganderätten ska fördelas mellan er finnas med i avtalet.

Det finns dock inte några formkrav och därmed blir inte avtalet ogiltigt om du skulle glömma något. Om avtalet inte gäller ett köp behöver naturligtvis inte uppgifter om pris etc. finnas med.

En sak som är särskilt viktig när det gäller avtal om äganderätt till andelar (alltså procentuellt ägande) är att det måste framgå hur stora era olika andelar är. Om man köper något tillsammans och vid köptillfället kommer överens om att fördelningen ska vara 80 % och 20 % måste man senare kunna bevisa detta om det skulle uppstå en tvist. Det finns nämligen en regel som anger att andelarna ska anses vara lika stora om inte annat kan bevisas, se samäganderättslagen 1 §. Den som betalade mest vid köpet riskerar alltså att göra en förlust om den personen inte kan bevisa vad som först överenskommit. För att undvika detta problem måste man se till att det står hur andelarna är fördelade på ett klart och tydligt sätt i avtalet.

Eftersom jag inte vet mer än att avtalet gäller äganderätten till andelar av en bronsskulptur kan jag tyvärr inte ge dig ett mer specifikt svar. Du är såklart varmt välkommen att vända dig till Lawlines juristbyrå om du vill ha hjälp med att upprätta ett avtal. Vi kan hjälpa dig både snabbt och billigt. På vår hemsida hittar du information om våra smidiga digitala avtalstjänster och om hur du kan få mer hjälp av våra duktiga jurister.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)