Avtal om äganderätt i fastighet

Hej!

Min kille vill gärna ta över sina föräldrars skogsgård, men jag har inget direkt intresse av att ta över den. Kan man dela upp det så att jag endast behöver stå för hälften av husets värde - som när man bor på en vanlig villatomt och sedan delar t.ex. han och hans bror på skogsmarkens värde?

Om inte, kommer köpet eller arvet att påverka min privatekonomi mycket? Jag känner mig inte beredd att lägga hela min förmögenhet på en skogsgård där jag inte nyttjar skogen lika mycket eller har lika stort intresse som min kille! Jag vore väldigt tacksam om det går att få svar på det här!

Mvh en funderande tjej

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Såsom jag uppfattat det vill din kille ta över sina föräldrars gård. Du vill inte ta över själva gården. Av din formuleringar antar jag även att det finns ett hus på gården och en hel del skogsmark. Din fråga är om ni kan dela upp äganderätten så att du endast står för hälften av husets värde.


Hela marken är en "fastighet"

Enl. 1 kap. 1 § Jordabalken är fast egendom jord, som är indelad i fastigheter. Detta innebär för er del att hela marken som din kille eventuellt får ta över är fast egendom och likaledes en enda stor fastighet. Hus, villor och dylikt, är också fast egendom och ingår i fastigheten. Hela fastigheten är alltså både marken och huset, vilket betyder att dessa som huvudregler bör behandlas som en och samma sak. Detta kommer att ha betydelse i min bedömning nedan.


Ni kan dela upp äganderätten till fastigheten så att du bara äger motsvarande hälften av husets värde

Det finns ingenting i svensk rätt som hindrar er från att sinsemellan avtala om äganderätten i fastigheten. Detta innebär att ni i regel är fria att själva, inbördes, avtala och bestämma om hur mycket av fastigheten du skall äga och hur mycket din kille och hans bror ska äga. Detta innebär att om du bara vill äga hälften av huset kan ni avtala om detta.

Det som eventuellt kan vara ett problem i ert fall är att det ni i grund och botten avtalar om, är andelar i fastigheten, d.v.s. både huset och marken. I händelse av en försäljning kan ni inte skilja huset från marken utan att begära styckning av fastigheten för att dela upp den i två, där den ena delen innefattar huset med tomt och den andra delen rör skogsmarken. En sådan ansökan görs hos Lantmäteriet och om ni skulle vilja sälja del av hela fastigheten måste en ansökan skickas in inom sex månader. Att komma ihåg är även att din killes bror kommer att vara delägare i fastigheten. Vill han sälja sin del och ni inte kan köpa ut honom, kommer ni vara tvungna att sälja hela fastigheten.


Sammanfattning och svar

Kort kan sägas att du är helt fri att avtala med din kille om att bara äga motsvarande 50 % av husets värde. Den enda gången detta kan bli ett problem är om din kille och hans bror vill sälja av viss mark och ni då behöver stycka fastigheten. Att komma ihåg är även att din killes bror kommer att vara delägare i fastigheten. Vill han sälja sin del och ni inte kan köpa ut honom, kommer ni vara tvungna att sälja hela fastigheten. Det bör också framhållas att om det är din kille som tar över gården blir du inte nödvändigtvis delägare i den. Förutsatt att du inte betalar någonting, kommer denna att tillhöra din bror och du kommer inte belastas ekonomiskt över huvud taget.


Hoppas detta gav någon typ av klarhet i din situation.

Vilhelm OxhammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000