Avtal mellan sambor om återbetalning av lånebetalning – finns det formkrav?

2016-10-08 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Min sambo äger huset vi bor i och vi skall ta ett lån för att renovera huset som min sambo endast kommer stå som låntagare på. Vi kommer dock betala in lika mycket på lånet varje månad. Vi vill skriva ett avtal som säger att vid en eventuell separation har jag rätt att få tillbaka de pengar som jag betalat in på lånet. Kan vi skriva detta med egna ord eller finns det något exempel hur det ska vara utformat? Och gäller avtalet vid en separation om vi har vittnen som undertecknat?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gäller några särskilda formkrav?

Huvudregeln i svensk rätt är att avtal kan slutas på vilket sätt som helst. De kan t.ex. slutas genom att en skriftlig handling undertecknas, på muntlig väg, och genom olika former av faktiskt handlande utan att någon part faktiskt uttalar något. Det sagda framgår av 1 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen), men också resten av lagens 1 kap. kan vara bra att läsa för att få en bättre överblick.

För sambor finns det särskilda formkrav för vissa slags avtal i 9 och 10 § sambolagen (2003:376). Dessa formkrav är dock inte relevanta i ditt fall, då de rör bodelningen.

Om din betalning skulle ses som en gåva kommer dock ert avtal enbart att innebära en utfästelse om gåva från din sambo till dig. Det innebär att avtalet, för att vara bindande, måste uppfylla kraven i 1 § 1 st. lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). Där krävs att en utfästelse om gåva ska ha gjorts i ett skuldebrev eller en annan form av urkund som har överlämnats till gåvotagaren – annars binder utfästelsen inte gåvogivaren. Se vidare bl.a. följande tidigare svar på Lawline: Muntlig utfästelse av gåva ogiltig.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du använda Lawlines avtalstjänst för gåvobrev, se HÄR.

Vilken risken är för att din betalning anses som en gåva istället för ett lån kan jag inte bedöma mot bakgrund av dina uppgifter. Frågan avgörs genom en bedömning av betalningen mot bakgrund av de relevanta omständigheterna. Vad jag dock kan notera är att det i princip är din sambo som måste bevisa att betalningen varit en gåva, se Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364.

Mot bakgrund av det sagda skulle jag därför rekommendera att ni upprättar avtalet som en skriftlig urkund.

Gäller avtalet vid en separation?

Några särskilda regler som skulle påverka avtalets giltighet vid en separation finns inte, såvida inte ni för in ett villkor i avtalet som innebär att avtalet upphör att gälla vid en separation.

Sammanfattning

Några särskilda formkrav gäller sannolikt sett inte. Emellertid finns det en viss risk att din betalning av din sambos lån ses som en gåva och inte ett lån, varför ert avtal för säkerhets skull bör upprättas som en skriftlig urkund. Avtalets giltighet påverkas i princip inte av en separation.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med formkrav för rättshandlingar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (169)
2021-01-29 Hur skriver man en fullmakt?
2021-01-28 Suddbar penna i avtalssammanhang
2020-12-30 Framtidsfullmakt till flera personer
2020-12-21 Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?

Alla besvarade frågor (89547)