Avtal mellan enskild näringsidkare och personen bakom verksamheten

2019-12-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Är det tillåtet att hyra ut en fastighet till "sig själv"? Säg att exempelvis en enskild firma står som hyresgäst på en lägenhet, sedan hyr den enskilda firman ut lägenheten i andra hand till privatpersonen (som är samma person som den enskilda firman)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kommer aldrig så långt som till frågan om det är tillåtet att som enskild näringsidkare hyra ut en lokal till sig själv i egenskap av privatperson. En enskild firma kan inte vad avser rättshandlingsförmåga separeras ifrån personen som driver firman. Den är ingen egen juridisk person. Att som enskild näringsidkare hyra ut en hyresrätt till sig själv är därför inte möjligt. Frågan om en person i ett visst avseende ska betraktas som enskild näringsidkare eller inte har dock betydelse, bl.a. när det kommer till att avgöra om hyresobjektet ska vara att anse som lokal eller bostad, eller om han t.ex. vid oklarheter om konsumentlagstiftningens tillämplighet ska anses ha handlat i egenskap av näringsidkare eller konsument.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll