Avtal med teleföretag

2017-01-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vi skrev avtal med ett teleföretag för ca 15 år sedan. Tjänsterna flyttas till ett annat företag och vi gör inget avtal med det nya företaget utan allt rullar bara vidare, detta för ca 6-7 år sedan. Behöver vi betala till dem under uppsägningstiden som de säger sig ha?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är inte så lätt att avgöra vilken lag skall gälla vid köp av telefonitjänst eftersom de allmänna konsumentlagarna såsom konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen inte är tillämpliga. Däremot är lagen om elektronisk kommunikation relevant (LEK) och även lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen).

LEK:

Kapitel 5 av denna lag innehåller regler som skyddar slutanvändare såsom konsumenter. En särskild regel om avtal mellan en operatör och en konsument finns i 5 kap. 15 § LEK. Enligt denna bestämmelse skall avtalet innehålla tydliga, heltäckande och lättillgängliga uppgifter om en rad olika saker, inklusive villkoren för förlängning och uppsägning av avtalet. Uppsägningstiden för konsumenten får dock inte avtalas att vara längre än en månad, 5 kap. 15b § LEK. Vidare ställs det krav att om operatören vill ändra avtalet skall konsumenten informeras om ändringen minst en månad innan, 5 kap. 16 § LEK.

Det som är knepigt i er situation är att inget avtal har slutits med det nya företaget utan allt rullade bara vidare. Jag tolkar detta som att det nya företaget har tagit över avtalet ni hade med det gamla företaget utan att avtalsvillkoren ändrades. Därmed har det nya företaget blivit er avtalspart.

Även om ett övertagande inte hade skett och det inte finns ett avtal ‘på pappret’ finns det i själva verket ett avtal mellan er och det nya företaget eftersom ni har en överenskommelse som medför ömsesidiga förpliktelser. D.v.s. företaget tillhandahåller en tjänst och ni betalar för användning av denna tjänst. Detta följer av grundläggande principer om avtalsrätt.

Om det är så att det nya företaget har tagit över det gamla företagets avtal skall avtalsinnehållet vara detsamma som ni hade sedan innan. Då gäller den uppsägningstiden och uppsägningsvillkoren enligt avtal, dock inte längre än en månad. I fall det har gjorts några ändringar borde ni informerats om detta i enlighet med 5 kap. 16 § LEK.

Däremot, om det nya företaget skulle hävda att de inte har tagit över det gamla avtalet utan att det finns ett nytt avtal, har ni rätt som konsumenter att ha fått tydlig, heltäckande och lättillgänglig information om nytt avtal. Som svar till detta skulle ni skulle kunna hävda att eftersom ni inte var medveten om något nytt avtal skall det gamla avtalet gälla. Återigen, konsumentens uppsägningstid får inte vara längre än en månad enligt lag.

Avtalsvillkorslagen:

Denna lag säkerställer att avtalsvillkor ett företag har gentemot en konsument inte är t.ex. oskäliga, vilseledande eller oklara. Enligt 10 § avtalsvillkorslagen skall ett oklart avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling tolkas till konsumentens fördel.

Således om de oklara avtalsvillkoren kring uppsägningen skulle leda till en tvist, har ni som konsument tolkningsföreträde.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?