FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/10/2019

Avtal har företräde framför köplagen

Hej.

Jag sålde min husbil för 2 månaders sedan på blocket. En husbil som är 12 år gammal och jag har ägt den

sedan den var ny.

Köparen flög till Stockholm för att köpa bilen och hade väldigt bråttom att komma iväg hem. Så vi gick igenom bilen invändigt med alla funktioner och inredning, samt utvändig exteriör och avslutade med provkörning.

Allt inom loppet av 2 timmar. Vi var överens om priset, köparen betalade och åkte hem.

Två veckor senare kontaktar köparen mig och berättar att köparen hittat en fuktskada i bilen, köparen har rivit upp delar av golv och vägg och tagit foto. Jag gick direkt med på att hjälpa till med att lösa problemet tillsammans med köparen så vi var överens om en arbetsplan. Bilen skulle tillbaka till säljaren för gemensam demontering av defekt inredning. Säljaren ska utföra arbete med återmontering av nytt material. Materialkostnad skulle delas 50 50.

Köparen vill nu häva köpet trots vår överenskommelse. Något som inte är aktuellt för säljare. Det finns inget kvitto eller köpavtal på denna affär mellan köpare och säljare.

Hur går säljaren vidare. Anser att säljaren har tagit sitt ansvar.

Tacksam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen. Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att vad som står i lagen kan avtalas bort (3 § köplagen). Det är alltså i första hand vad du som säljare och köparen har kommit överens om som ska gälla. I de fall då inget specifikt har avtalats är det istället köplagen som gäller.

I ditt fall har du och köparen kommit överens om hur ni ska lösa situationen. Även muntliga avtal är bindande och ska fullföljas, vilket innebär att om ni har kommit överens om hur felet på husbilen ska åtgärdas är det bindande och köparen kan inte kräva att få häva köpet. Problemet med muntliga avtal kan vara att de är svåra att bevisa. Ifall köparen skulle dra detta till domstol måste du nämligen kunna bevisa att ni har avtalat om hur felet ska avhjälpas. Annars kommer domstolen att gå på vad som står i köplagen.

Enligt köplagen finns det vissa påföljder som en köpare kan göra gällande vid ett fel i sin vara. I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen (34 § köplagen). Köparen får endast häva köpet om det inte är möjligt att avhjälpa felet samt att felet i varan är av väsentlig betydelse för köparen vilket säljaren borde ha insett (37 § och 39 § köplagen). En köpare har alltså aldrig rätt att direkt kräva att få häva ett köp utan säljaren har alltid rätt att först få försöka avhjälpa felet.

Sammanfattningsvis kan sägas att muntliga avtal är bindande och har företräde framför köplagen. Ifall köparen vill häva köpet och du som säljare inte vill gå med på detta måste köparen vända sig till domstol, vilket är ganska omständigt då det tar tid och kostar pengar. Om ni skulle hamna i domstol måste du kunna bevisa att det finns ett muntligt bindande avtal, annars är det köplägens regler som gäller. I så fall har köparen i första hand rätt till att du som säljare avhjälper felet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo