Avtal genom konkludent handlande

Mitt företag fick ett erbjudande om ett avtal från en leverantör som vi använt i ett flertal år

Anledningen var ett bättre pris per månad vid användandet av deras tjänst förutsatt att vi avtalade om en bindningstid på 12 månader.

Leverantören började genast leverera tjänsten till det nya erbjudna priset utan att vi skrivit under avtalet och kommit överens om innehållet i avtalet. Mitt företag har därefter betalt de fakturor som vi erhållit från bolaget(med det nya priset)

Min fråga är nu, föreligger det ett avtal bundet på 12 månader eller kan vi avsluta vårat samarbete per omgående?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ett bindande avtal ska uppstå enligt avtalslagen är utgångspunkten att det har skickats ett anbud av en part, som sedan accepterats av den andra parten (se 1 § avtalslagen). Ett avtal kan ingås genom ett konkludent handlande, vilket innebär att en part aktivt handlar på ett sådant sätt som bekräftar att denne anser sig bunden av ett avtal, utan att någon uttrycklig viljeförklaring sker. Ofta sker detta i det vardagliga livet, så som när man löser en parkeringsbiljett, handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat.

I ett fall från Högsta domstolen (NJA 1961 s. 658) ansågs ett avtal vara slutet genom konkludent handlande. Ett bolag hade då vid ett flertal tillfällen levererat vitvaror till en kommun. Något avtal fanns inte före leveransen. Bolaget hade dock utgått från att ett avtal hade träffats, vilket kommunen måste ha insett eftersom kommunen adresserats och fakturerats för varorna. Fakturorna betalades av kommunen. Eftersom kommunen utkvitterade varorna ansågs de handlat konkludent och därmed accepterat avtalet. De kunde därför inte undgå betalningsskyldighet.

Genom att med sitt handlande tydligt visa att man accepterar anbudet, genom att exempelvis fullgöra sin prestation enligt avtalet, är detta alltså att anse som en accept. Därför är det mest troligt att ni är bundna till avtalet med er leverantör.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000