FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/08/2018

Avtal framför köplagen

Hej, Jag föder upp raskatter som hobbyverksamhet med enstaka kull per år. En kattunge skulle säljas till avel som vid besiktning 12-13 veckor var utan anmärkning. Vid besiktning dagen innan leverans (önskemål från köparen) visade det sig att allt inte var som det ska. Köparen valde ändock att fortsätta köpet och vi la ett tillägg i avtalet. Tillägget var att om katten vid x antal månaders ålder inte hade förbättrats så skall han kastreras och placeras som sällskapskatt. Ett intyg på kastrering skulle skickas till mig och köparen skulle erlägga en summa för att få en ersättningskattunge. Vidare i stycket för tillägget står att om köparen inte har möjlighet att placera om katten så skall säljaren ta katten tillbaka utan kostnad. Längre ned i avtalet finns ännu ett stycke där det framgår att om köparen vill sälja katten så är säljaren första köpare och skall då betala 1/3 av köpeskillingen. Köparen vill nu varken låta kastrera eller sälja katten utan vill att jag tar tillbaka den och hon begär hela köpeskillingen tillbaka. Jag har dock erbjudit henne att sälja katten och att jag ersätter henne från den summan upp till köpeskillingen, vilket hon inte går med på. Vi är båda uppfödare så i detta fall är det köplagen som gäller men vi verkar se på avtalet på olika sätt. Men hur löser vi detta?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det juridiska problem som du har presenterat är mycket riktigt ett problem där köplagen (KöpL) i vanliga fall är tillämplig. Dock är köplagen dispositiv vilket innebär att om det finns ett avtal mellan parterna så är det avtalets innehåll, förutsatta att situationen regleras i avtalet, som ska lösa problem som uppkommer, inte köplagen (3 § KöpL). Detta innebär att avtalet mellan dig och köparen styr hur detta problem ska lösas.

Finns det ett bindande avtal?

I Sverige finns det inga formkrav för hur avtal ska utformas. Detta innebär att det inte spelar någon roll om avtalet ingås skriftligen eller muntligen. Från din fråga tolkar jag det som att ett skriftligt avtal har ingåtts. Detta blir ett bevismedel vid en eventuell tvist. Av det du har presenterat framgår det inte några skäl som skulle tyda på att avtalet av någon anledning skulle vara ogiltigt. Således är avtalet bidande. Eftersom din motpart inte har agerat i enlighet med avtalets innehåll innebär detta att motparten har begått ett avtalsbrott.

Påföljder vid avtalsbrott

En av de viktigaste avtalsrättsliga principerna i Sverige är principen pacta sunt servanda som innebär att avtal skall hållas. I ditt fall har inte avtalet hållits vilket innebär att principen inte är uppfylld och ett avtalsbrott har begåtts. Dock finns det inga rättsliga regler som reglerar påföljderna vid denna typ av avtalsbrott. Detta innebär att en juridisk process måste drivas för att lösa konflikten. Om konflikten ska drivas vidare till domstol ligger bevisbördan, skyldigheten att bevisa, på avtalsparten som skrivit avtalet.

Vad innebär detta för dig?

Eftersom avtalsbrott inte regleras specifikt i lagen måste en process i domstol drivas för att lösa konflikten. Om du vill driva denna process rekommenderar jag dig att spara avtalet samt all korrespondens mellan er. Ett annat alternativ är att ingå ett så kallat förlikningsavtal. Detta innebär att du och din köpare löser tvisten genom att ingå ett nytt avtal som ni författar. Vad själva förlikningen blir beror på vad ni kommer överens om. Att ingå ett förlikningsavtal är givetvis frivilligt och är i flertal fall att betraktas som mer tids- och kostnadseffektivt.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”